Arhiv novic in obvestil

Šolsko leto 2020/2021

Naravoslovni dan "V objemu narave"

ponedeljek, 5. 10. 2020, 21:28, objavila Jelka Pulko

Spoštovani starši in skrbniki, drage učenke in učenci,

kot že vemo, imamo v sredo, 7. 10. 2020, naravoslovni dan V OBJEMU NARAVE. Naravoslovni dan bo potekal v vsakem vremenu. Ker bo del naravoslovnega dne potekal na prostem in vremenske napovedi niso najboljše prosimo, da ste primerno oblečeni in obuti. S seboj prinesite dežnike, pelerine, rezervna oblačila in rezervno obutev.

Učiteljici Suzana Zelko in Jelka Pulko

Vzdrževalna dela na električnem omrežju

ponedeljek, 5. 10. 2020, 15:00, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši in skrbniki!

S strani Elektro Maribor smo dobili obvestilo, da v četrtek, 8. 10. 2020 dopoldan, izvajajo vzdrževalna dela na električnem omrežju. Ker to pomeni, da bo okrnjena priprava prehrane in zagotavljanje tople vode, vas prosimo za razumevanje. Vse ostale aktivnosti bodo potekale nemoteno.

Oddelčni roditeljski sestanki

nedelja, 27. 9. 2020, 19:15, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši in skrbniki!

Zaradi boljše komunikacije smo začeli izvajati roditeljske sestanke "v živo". Nekateri ste že prejeli vabila, drugi jih še boste. Prilagamo razporeditev roditeljskih sestankov v septembru in oktobru 2020.

Na sestankih bomo v skladu z bojem proti Covid – 19 sledili priporočilom NIJZ in čim večjemu zagotavljanju varnosti. Zato je uporaba zaščitnih mask in razkuževanje rok ob prihodu in odhodu tako kot vzdrževanje medosebne razdalje OBVEZNO. Prosimo, da se navodil v celoti držite.

 • 1. a, 7. 10. 2020 ob 17.00, VGC
 • 1. b, 7. 10. 2020 ob 17.00, Kulturni dom
 • 2. a, 13. 10. 2020 ob 16.30, Kulturni dom
 • 2. b, 14. 10. 2020 ob 17.00, VGC
 • 3. a, 14. 10. 2020 ob 17.00, Kulturni dom
 • 3. b, 16. 10. 2020 ob 17.00, VGC
 • 4. a, 30. 9. 2020 ob 17.00, VGC
 • 4. b, 30. 9. 2020 ob 17.00, Kulturni dom
 • 5. a, 12. 10. 2020 ob 16.30, VGC
 • 5. b, 5. 10. 2020 ob 17.00, Kulturni dom
 • 6. a, 28. 9. 2020 ob 17.00, Kulturni dom
 • 6. b, 28. 9. 2020 ob 17.00, Kulturni dom
 • 7. a, 6. 10. 2020 ob 17.00, Kulturni dom
 • 7. b, bo sporočeno naknadno
 • 8. a, 23. 9. 2020 ob 17.00, VGC
 • 8. b, 23. 9. 2020 ob 17.00, VGC
 • 9. a, bo sporočeno naknadno
 • 9. b, bo sporočeno naknadno

Gremo peš s kokoško Rozi – projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

četrtek, 17. 9. 2020, 11:30, objavila Renata Klemenčič

V lanskem šolskem letu se je naša šola skupaj z vrtcem vključila v projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah, ki poteka pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo. Z njim bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu. Namen tega projekta je prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici osnovnih šol. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

V naslednjem tednu, od 21. do 25. 9. 2020, bo v okviru tega projekta potekala druga izvedba aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi. Sovpadala bo z Evropskim tednom mobilnosti (16. - 22. 9. 2020) in Evropskim tednom športa (23. – 30. 9. 2020).

V tem času bodo učitelji učence spodbujali k temu, da bodo v celoti ali vsaj del poti v šolo prihajali na trajnosten način (peš, s kolesom, s skirojem, z avtobusom,…) in da bodo v popoldanskem času čim več pešačili. Učenci bodo cel teden zbirali igralne karte z motivom kokoške Rozi, ki jih bodo dobili, če bodo trajnostno mobilni. V šoli bomo beležili načine prihodov učencev v šolo na razredne plakate in skupni šolski transparent, s čimer bomo poskušali povečati delež prihodov učencev na trajnostno mobilen način za 7%. V ta namen bomo z učenci pred izvedbo aktivnosti naredili analizo stanja prihodov v šolo. Pridobljene igralne karte kokoške Rozi bodo učenci shranili, saj jih bodo med šolskim letom potrebovali pri igranju različnih družabnih iger na to temo.

Starše prosimo, da svoje otroke v tem času spodbujate k aktivnemu prihodu v šolo in na popoldanske aktivnosti in jim to omogočite, kolikor je to v vaši moči (peš, s kolesom, s skirojem, z avtobusom…). Od vas pričakujemo, da jih boste pri tem vzgajali z vzgledom, jih po potrebi spremljali v šoli ter poskušali čim več popoldanskih opravkov izvesti na trajnosten način (npr. peš do trgovine, parkiranje avtomobila na enem mestu in greste peš od ene do druge stavbe…). Prav tako bo zelo dobrodošlo, če boste v popoldanskem času skupaj z vašim otrokom pešačili, saj si bo z vsaj 2 km prehojeno potjo vaš otrok prislužil dodatno igralno karto. Prav tako vas prosimo, da v primeru, če otroke vozite v šolo z avtomobilom, poskušate parkirati nekoliko dlje od šole in vsaj del poti skupaj z vašim otrokom prehodite peš.

Valerija Miklič, Renata Klemenčič, koordinatorki projekta

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje

četrtek, 17. 9. 2020, 11:11, objavila Mihaela Ruhitel

Zavod RS za šolstvo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju v znanju za slovenščino za Cankarjevo priznanje razpisuje v šolskem letu 2020/2021 tekmovanje z naslovom: SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE

Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje je oblikovala naslov tekmovanja in izbrala besedila za šolsko leto 2020/2021, ki bodo podlaga za preverjanje bralne zmožnosti ter zmožnosti pisanja besedil, povezanih z izbranimi književnimi teksti ter priporočeno dodatno literaturo.

Tekmovanje temelji na naslednjih književnih besedilih:

1. VIO – MEHURČKI
Šolsko tekmovanje: četrtek, 8. 4. 2021

 • 1. razred: Leopold Suhodolčan: Piko Dinozaver
 • 2. in 3. razred: Desa Muck: Anica in grozovitež

2. in 3. VIO
Šolska raven: torek, 17. 11. 2020

 • 4. in 5. razred: Sebastijan Pregelj: Deček Brin na domačem kolišču (1. del), (Zbirka: Zgodbe s konca kamene dobe)
 • 6. in 7. razred: Igor Karlovšek: Pobeg
 • 8. in 9. razred: Mate Dolenc: Kako dolg je čas

Za 8. in 9. razrede se tekmovanje nadaljuje na območni in na državni ravni.

 • območna raven: četrtek, 14. 1. 2021,
 • državna raven: sobota, 13. 3. 2021.

Veliko bralnega užitke želimo vam in vašim mladim bralcem.

Športni dan - pohod

torek, 15. 9. 2020, 13:12, objavila Irena Kos

Jutri, 16. 9. 2020, bomo izvedli prvi športni dan. Učenci so dobili vsa navodila v šoli. Obvezna so pokrivala in rezervna voda.

Prihod v šolo: 8.15, športna dvorana
Zaključek športnega dne: 12.55

Obvestilo o spremembi voznega reda šolskega avtobusa

četrtek, 3. 9. 2020, 11:58, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši/skrbniki!

S ponedeljkom, 7. 9. 2020, pričenja veljati nov vozni red šolskih avtobusov. Vozni red je objavljen tukaj.

Izvajanje pouka od 2. 9. 2020

ponedeljek, 31. 8. 2020, 09:49, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši, skrbniki, učenke in učenci!

Tudi to šolsko leto bomo začeli v skladu s priporočili NIJZ glede izvajanja pouka. To pomeni, da bomo v največji možni meri zagotavljali varnostno razdaljo, uporabljali označene poti gibanja po šoli, skrbeli za higieno rok, kašlja itd. Malico bodo učenci pojedli v razredih, kosilo pa v jedilnici ob upoštevanju navodil. Razen tega vam posredujemo še nekaj navodil glede gibanja po šoli.

Učenci 2. in 3. razreda v šolo vstopajo pri vhodu iz smeri "stari vrtec".

Ostali učenci ter učenci vozači v šolo vstopajo pri glavnem vhodu.

Vsi učenci šolo zapuščajo pri glavnem vhodu.

Vstop drugim osebam, staršem in skrbnikom je mogoč le ob predhodni najavi na tel. številko 02 729 58 20 oz. po dogovoru z zaposlenimi šole.

Ob vstopu v šolo je obvezno razkuževanje rok in uporaba obrazne maske.

Učenci v razredih obraznih mask ne nosijo, jih pa uporabljajo v skupnih prostorih in na hodnikih.

Jutranje varstvo se izvaja za učence 1. razreda od 6.15 do 8.15.

Varstvo vozačev se izvaja za učence vozače od 7.00 do 8.15 in od 13.00 do 15.15. Učenci, ki v šolo prihajajo peš ali na drugačen način, v šolo pridejo ob 8.00 in se napotijo v garderobe. Učence bomo po vstopu v šolo usmerjali proti učilnicam. Na pouk bodo počakali v oranžni oz. modri avli in v jedilnici.

Učenci vozači, ki obiskujejo OPB, bodo oddelke zapustili po voznem redu avtobusa.

Učenci, po katere prihajate starši oz. skrbniki, lahko zapustijo oddelek ob 13.15, 14.00, 14.50, 15.30, 16.00 ali 16.20. Starši oz. skrbniki, ki prihajate po učence, jih počakate ob dogovorjeni uri pred glavnim vhodom.

Starši oz. skrbniki otrok, ki obiskujejo OPB in niso vozači, boste do srede, 2. 9. 2020, obvestili razrednike, kdaj bo vaš otrok zapuščal OPB.

Učenci vozači naj upoštevajo navodila prevoznika (razkuževanje, uporaba mask, vzdrževanje medosebne razdalje med čakanjem in vstopom in izstopom itd.).

Starši oz. skrbniki!

V šolo naj pridejo le zdravi učenci. V kolikor ima otrok znake bolezni ali prehlada, naj ostane doma v skladu s splošnimi priporočili. Prav tako naj doma ostanejo otroci, ki jim je bila odrejena karantena. Največjo varnost zagotavlja redno in učinkovito zagotavljanje higiene (rok, kašlja…) in upoštevanje medosebne razdalje. Pouk se bo praviloma izvajal v matičnih učilnicah, razen, ko to ne bo mogoče. Združevanje učencev različnih oddelkov/razredov bomo izvajali le takrat, ko bo to nujno potrebno in bo mogoče zagotoviti medosebno razdaljo.

V učilnicah učenci ne uporabljajo mask, jih pa uporabljajo v skupnih prostorih in na hodnikih. Masko lahko nadomesti tudi ruta ali šal oz. drugo pokrivalo dihal. Za prvi teden pouka NIJZ priporoča, da maske izven razreda uporabljajo učenci 1. – 9. razreda.

Uporaba mask je obvezna za vse obiskovalce, ki zaradi nujnosti vstopajo v prostore šole.

Starše oz. skrbnike prosimo, da redno spremljate objave na spletnih straneh šole in vrtca, saj se situacija neprestano spreminja in prilagaja epidemiološki sliki.

Drage učenke, dragi učenci,

jutri vstopamo v novo šolsko leto, ki bo od nas vseh zahtevalo veliko energije, strpnosti in razumevanja ter prilagajanja.

Naj vas spomnim, da lisica Malega princa nauči, da je bistvo očem skrito in da je potrebno na svet gledati s srcem. Prepričan sem, da bo novo šolsko leto potekalo veliko bolj pozitivno, če bomo na situacijo gledali s srcem – v smislu veselja, da se vsak dan srečamo, da si lahko pomahamo in pokimamo, se pogovorimo in si pogledamo v oči.

Vsi mi se veselimo, da bomo ponovno z vami in prepričan sem, da se tudi vi veselite snidenja z nami in vašimi sošolci ter vrstniki. Naj bo tudi to šolsko leto lepo.

Obvestilo za prvi šolski dan

sreda, 26. 8. 2020, 21:19, objavil Aljoša Bradač

Dragi učenci in spoštovani starši oz. skrbniki,

prvi šolski dan v novem šolskem letu 2020/21 je torek, 1. 9. 2020. Učence 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda pričakujemo pred šolo ob 8.20.

Avtobus bo peljal ob 7.40 s smeri Zagajski vrh – Trstenik – Ihova – Štajngrova - Trotkova - Benedikt in ob 7.40 s smeri Bačkova – Benediški Vrh – Ročica – Ženjak – Benedikt.

Prvi šolski dan se bo izvajal pouk z razredniki. V šolo učenci prinesite šolske copate, beležko in pisalo. Učenci od 6. do 9. razreda v skupnih prostorih (garderobe, hodniki in sanitarije) uporabljajo maske ali kakšno drugo obliko pokrivala za dihala, ki jih prinesejo s seboj.

Učenci prejmejo v šoli malico.

Pouk bo trajal do 11.15. Avtobus bo odpeljal ob 11.20 za smer Bačkova, ob 11.20 pa za smer Zagajski Vrh.

Učenci 1. razredov pridejo pred šolo s svojimi starši oz. skrbniki ob 9.00 oz. 10.00 (glede na vabilo, ki ste ga prejeli po pošti). Starši oz. skrbniki imejte zaradi vstopa v šolo s seboj maske. V šolsko stavbo se bodo podali skupaj z učiteljicami, ki jih bodo poučevale v tem šolskem letu.

V pričakovanju našega srečanja vas lepo pozdravljam.

Aljoša Bradač, mag. posl. ved, ravnatelj