Arhiv novic in obvestil

Šolsko leto 2020/2021

Vpis bodočih prvošolcev v 1. razred osnovne šole

četrtek, 4. 2. 2021, 10:35, objavila Renata Klemenčič

Na podlagi 44., 45. in 48. člena Zakona o osnovni šoli bomo v Osnovni šoli Benedikt v mesecu februarju izvajali vpis v 1. razred za šolsko leto 2021/22. V šolo bodo vpisani otroci, ki bodo v koledarskem letu 2021 dopolnili starost 6 let in tisti, ki so v lanskem šolskem letu šolanje odložili. Po 48. členu Zakona o osnovni šoli so starši dolžni vpisati otroka v šolo v šolskem okolišu stalnega ali začasnega bivališča. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišete otroka, če ta šola s tem soglaša.

Postopek prepisa na drugo šolo

V primeru, da starši želite otroka vpisati na šolo v drugi šolski okoliš, otrok pa spada v naš šolski okoliš:

 • obvezno vpišete otroka pri nas in nas obvestite o vaši nameri,
 • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Odložitev šolanja

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok še ni pripravljen za vstop. Če starši sami predlagate odložitev šolanja, ker menite, da vaš otrok še ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Če razmišljate o odložitvi šolanja, morate do konca februarja na šolo nasloviti ali prinesti pisno vlogo za odložitev šolanja s podpisom staršev. Na podlagi oddane vloge stečejo postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka. Strokovna komisija, ki jo imenuje ravnatelj, poda strokovne mnenje, ki vpliva na odločitev ravnatelja o odložitvi šolanja.

Vpise v šolo bomo izvajali od 9. do 11. 2. 2021. Starši bodočih prvošolcev ste po pošti dobili vabilo z vsemi informacijami. Za dodatne informacije v zvezi z vpisom se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko na spletni naslov renata.klemencic@os-benedikt.si ali na tel. št. 02 729 58 28.

Pouk se bo za učence 1. VIO v ponedeljek, 1. 2. 2021, izvajal v šoli

petek, 29. 1. 2021, 22:15, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši in skrbniki učencev 1. do 3. razreda!

Vlada je danes zvečer, v petek, 29. januarja 2021, sprejela spremembe Odloka, ki omogoča izvedbo pouka v šolah, kjer lahko vzporedno izpeljemo tudi testiranje. Tako smo dobili priložnost, ki jo bomo izkoristili tudi na naši šoli.

V PONEDELJEK, 1. 2. 2021, za učence 1. do 3. razreda tako pri nas pouk poteka normalno v šoli. Učenci pridejo v šolo kot do sedaj. Protokoli prihoda in odhoda, prevozov, prehrane in tudi ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije ostajajo enaki.

Zaposleni na OŠ Benedikt smo zelo veseli, da je vlada prisluhnila glasu ravnateljev in učiteljev in omogočila izvajanje pouka tudi v ponedeljek, 1. 2. 2021.

Zavedamo se, da je situacija zelo stresna in da vsakodnevne spremembe tudi povzročajo nekaj slabe volje, a verjamemo, da je ta sprememba, čeprav nepričakovana in nenadna, pravilna in dobrodošla, predvsem pa dobra za naše otroke.

Za vse nadaljnje informacije se obrnite na razredničarke vaših otrok.

V tem trenutku šteje največ, da lahko rečemo, uspelo nam je in želimo vam lep konec tedna.

Vse lepo,
Aljoša Bradač, ravnatelj

Pouk za učence od 4. do 9. razreda

petek, 29. 1. 2021, 21:40, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši in skrbniki!

V tednu od 1. 2. 2021 do 5. 1. 2021 se bo pouk za učence od 4. do 9. razreda odvijal tako kot doslej, torej na daljavo.

Lep pozdrav
Aljoša Bradač, ravnatelj

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v OŠ od 1. 2. 2021

četrtek, 28. 1. 2021, 20:37, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši in skrbniki!

Obveščamo vas, da je Vlada RS danes, v četrtek, 28. 1. 2021, sprejela spremenjen Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Na podlagi tega odloka bo v ponedeljek, 1. 2. 2021, za učence v prvem triletju potekal pouk na daljavo za VSE učence.

Razredničarke bodo za učence od 1. do 3. razreda delo za ponedeljek naložile v spletne učilnice.

Od torka, 2. 2. 2021, dalje pa bo pouk za učence od 1. do vključno 3. razreda potekal na šoli, kakor tudi vse aktivnosti, kot so veljale ta teden (vključno z jutranjim varstvom, prevozi, oddelki podaljšanega bivanja in prehrano). Vse spremembe glede vašega otroka, prosim, sporočite razrednikom.

Za učence 4. do 9. razreda se bo pouk izvajal na daljavo.

Na podrobnejša navodila MIZŠ-ja še čakamo. O morebitnih spremembah vas bomo obvestili.

Aljoša Bradač, ravnatelj

Erasmus videokonference 3. - 5. 2. 2021

ponedeljek, 25. 1. 2021, 16:11, objavila Petra Cafnik Novak

Zaradi pandemije je na žalost onemogočeno potovanje v druge države Evrope in s tem tudi načrtovane mobilnosti v okviru projekta Erasmus + HILS.

Ker pa našega mednarodnega sodelovanja nič ne more ustaviti, smo se odločili izvesti tridnevne videokonference, na katerih se bodo učenci in učitelji 7 držav Evrope ponovno srečali ter debatirali o zdravju v času korona krize.

Iz naše šole se bo teh videokonferenc udeležilo 7 učenk z učiteljicama Darjo Stražišnik in Petro Cafnik Novak.

Učenci bodo v mednarodno mešanih skupinah razmišljali o 7 različnih temah, povezanih z zdravim življenjem v času korone. Učenci bodo imeli možnost prisluhniti spletnim predavanjem mednarodnih strokovnjakov s področja zdrave prehrane, dobrega počutja in skrbi zase, rekreacije ter samopodobe.

Mednarodno srečanje se bo končalo s predstavitvami dejavnosti posameznih skupin.

Petra Cafnik Novak in Darja Stražišnik

Odprtje šole za učence 1., 2. in 3. razreda

petek, 22. 1. 2021, 21:03, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši in skrbniki,

v skladu z odločitvijo Vlade RS bo OŠ Benedikt ponovno odprla svoja vrata dne 26. 1. 2021 za učence 1., 2. in 3. razreda. V šolo se vračajo le zdravi učenci.

Organizacija pouka bo prilagojena smernicam, ki sta jih za osnovne šole pripravila ZRSŠ in NIJZ, zato bo pouk potekal v t. i. "mehurčkih" - torej v strogem okviru oddelka. Podrobna navodila ste starši že prejeli od razrednikov, poudariti je potrebno to, da je nošenje mask v skupnih prostorih (prihod in odhod v šolo, WC itd.) za učence obvezno.

Starše tudi prosimo, da razrednike obvestite o potrebi po jutranjem varstvu (1. r), prehrani (zajtrk, kosilo, popoldanska malica), podaljšanem bivanju, avtobusnem prevozu. Jutranje varstvo se bo organiziralo le za učence 1. razreda.

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo ter individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok). Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bomo dogovorili za organiziran šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo šolski prevoz uporabljalo.

Pomembno je tudi, da vsi deležniki, ki sodelujemo v šolskem procesu, dosledno upoštevamo priporočila NIJZ (nošenje maske izven matičnega oddelka, upoštevanje varnostne razdalje, razkuževanje rok, zračenje prostorov). Priporočila za uporabo mask so dostopna na spletni povezavi NIJZ.

Vstop v šolo je dovoljen samo zaposlenim in učencem. Pri vhodu bo poskrbljeno za dežurstvo. Prosimo vas, da se ob vhodu v stavbo ne zadržujete in upoštevate varnostno razdaljo.

 • V šolo učenci 1. a in 1. b razreda, ki so vključeni v jutranje varstvo, vstopajo skozi glavni vhod.
 • Učenci 1. a in 1. b razreda, ki niso vključeni v jutranje varstvo, vstopajo skozi glavni vhod.
 • Učenci 2.a razreda vstopajo v šolo pri zadnjem vhodu (proti "staremu vrtcu").
 • Učenci 2.b razreda vstopajo v šolo pri glavnem vhodu.
 • Učenci 3.a in 3.b razreda vstopajo v šolo pri zadnjem vhodu (proti "staremu vrtcu").

V času pouka bomo še posebej upoštevali priporočila glede temeljitega zračenja prostorov, zato naj imajo učenci primerna oz. dodatna oblačila.

Lep pozdrav,
Aljoša Bradač

Športni dan "Skupaj obhodimo Slovenijo"

torek, 19. 1. 2021, 09:09, objavila Irena Kos

Spoštovani!

Pred vami je ponovno športni dan na daljavo. Izvedli ga bomo v petek, 22. 1. 2021. V primeru zelo slabega vremena, lahko športni dan izvedete v soboto ali nedeljo.

Uživajte, pazite nase in ostanite zdravi.
Irena, Andrej

Šola za starše

četrtek, 7. 1. 2021, 19:03, objavila Renata Klemenčič

Spoštovani starši, skrbniki in zaposleni!

Vsak od nas želi biti otrokom navdih, opora in zgled. V današnjem času, ko smo postavljeni pred mnoge izzive, s katerimi se srečujemo v času epidemije in šolanja na daljavo, je to velikokrat zelo težko. Zato večkrat potrebujemo dodatno podporo, kar je v tem času za vse nas še toliko bolj pomembno. Čeprav smo že vsi včasih naveličani računalnikov, pa nam tehnologija v teh časih omogoča, da ostajamo med seboj povezani ali se udeležimo kakšnega spletnega predavanja, katerih ponudba je v tem času, ko so nam druženja onemogočena, zelo pestra.

Obveščamo vas, da bo vsako sredo in soboto od 6. januarja do 6. februarja 2021 ob 18. uri potekala Šola za starše, ki jo s pomočjo podpornikov organizira Pozitivna psihologija za boljše življenje. Vsa predavanja bodo brezplačna ob predhodni prijavi in na voljo za vse udeležence samo v živo na premieri na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na YouTube-u in Facebooku. Vklop v eter je na vsak termin ob 17.50, predavanje pa traja predvidoma do 19h. Pogovor s predavateljem, ki odgovarja na vprašanja publike (ki jih je postavljala v komentarje v FB in YT) je do 19.20.

Zaradi bolezni predavatelja so 6. 1. 2021 predvajali starejše, a zelo aktualno predavanje dr. Aleksandra Zadela: 1 misel, 42 čustev, ki si ga lahko pogledate na Facebooku ali na Youtube-u.

Tukaj pa se nahajajo še spletne povezave na vsa jesenska spletna predavanja, ki jih je Pozitivna psihologija za boljše življenje organizirala.

Če se že ne moremo srečevati v živo, pa vsaj izkoristimo priložnosti, ki so nam dane za pridobivanje novega znanja!

Vse dobro v novem letu in bodite zdravi!

Svetovalne delavke:
Renata Klemenčič, Valerija Miklič, Jesenja Slana

Obvestilo o delovanju vrtca v času od 4. 1. do 8. 1. 2021

četrtek, 31. 12. 2020, 20:06, objavila Nataša Golob

Spoštovani starši in skrbniki,

vrtec bo tudi v naslednjem tednu deloval v zmanjšanem obsegu, kar pomeni, da bomo zagotavljali nujno vzgojno izobraževalno varstvo otrok, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Potrebo po varstvu otroka morata dokazovati oba starša s potrdilom, ki ga izpolni vaš delodajalec. Ob oddaji otroka je potrebno priložiti izjavo staršev o zdravstvenem stanju otroka.

Potrdilo in izjavo vam posredujemo ob prijavi otroka.

V primeru, da potrebujete nujno varstvo, Vas prosimo, da nam do sobote, 2. 1. 2021, do 16.00 ure javite, kdo za naslednji teden potrebuje varstvo. Torej ime in priimek otroka ter ob kateri uri boste pripeljali otroka in kdaj boste prišli po njega.

Informacije nam posredujte na elektronski naslov vrtec@os-benedikt.si ali na tel. št. 040 646 653 (Nataša Golob).

Oddaja Velemesto novic

petek, 25. 12. 2020, 13:49, objavil Darjan Kocmut

Božični čas je tudi čas presenečenj. Še eno presenečenje imamo za vas tudi mi.

S ponosom objavljamo premierno oddajo Velemesto novic, ki je seveda nastajala kar od doma. Oddaja je plod dela učencev, ki so žrtvovali veliko prostega časa, da vas lahko presenetimo prav za božič. Še enkrat ustvarjalcem vse pohvale z moje strani.

Vabljeni k ogledu, upamo, da boste uživali in ob tem doživeli tudi malce nostalgije.

Vsem skupaj želimo vesele praznike.
Darjan Kocmut, prof.

Voščilo

četrtek, 24. 12. 2020, 9:48, objavil Aljoša Bradač

Obdarovanje

četrtek, 17. 12. 2020, 19:46, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši in skrbniki!

Sporočamo vam, da se je Občina Benedikt odločila, da bo letos za novoletne praznike obdarila tudi osnovnošolske otroke. V zvezi s tem vas obveščamo, da boste darila za vaše otroke lahko prevzeli v torek, 22. 12. 2020, na dveh prevzemnih mestih pred Športno dvorano v Benediktu. Termini prevzema so naslednji:

 • drugi in tretji razred med 13.00 in 15.00
 • četrti, peti in šesti razred med 15.00 in 17.00
 • sedmi, osmi in deveti razred med 17.00 in 19.00

Pred prevzemom boste starši oz. skrbniki izpolnili še privolitev za obdarovanje vaših otrok v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Prosimo, da se terminov držite in dosledno spoštujete ukrepe za preprečevanje širitve COVID-19.

Na koga se lahko obrnem, ko sem v stiski?

torek, 1. 12. 2020, 21:25, objavila Renata Klemenčič

Ob upoštevanju vseh omejitev ter ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s Covid-19 se vsakodnevno srečujemo z različnimi čustvenimi stiskami ali s težavami pri organizaciji ter izvedbi šolanja na daljavo. Nekatere zmoremo premagati sami ali ob pomoči svojih družinskih članov in prijateljev. Včasih pa tudi to ni dovolj.

Se vam zdi, da potrebujete pomoč pri organizaciji ali obravnavi učne snovi? Ste žalostni in imate šolanja na daljavo že vrh glave? Potrebujete pogovor, v katerem boste lahko izrazili svoja neprijetna čustva, ki se nabirajo v vas? Bi želeli svoje stiske deliti z nekom, ki mu lahko zaupate in niste v vsakodnevnem stiku z njim?

Sporočava vam, da se lahko obrnete na šolski svetovalni delavki Renato Klemenčič in Valerijo Miklič, ki vam bova pomagali pri premagovanju takšnih stisk. Pišete nama lahko na elektronska naslova renata.klemencic@os-benedikt.si ali valerija.miklic@os-benedikt.si. Lahko pa pokličete tudi na telefonsko številko 051 622 830, kjer boste dobili dodatne informacije.

Pomoč lahko poiščete tudi na telefonskih številkah zunanjih institucij. NIJZ je vzpostavil Telefon za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji Covid-19. Na brezplačni telefonski številki 080 51 00 strokovno pomoč 24 ur na dan, vse dni v tednu, nudijo izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja. Več informacij najdete na Telefon za psihološko podporo ob epidemiji Covid-19.

Otroci in mladostniki se lahko obrnete tudi na TOM TELEFON na tel. št. 116 111.

V primeru nasilja se lahko obrnete na Društvo SOS telefon (080 11 55) vsak dan od 12. do 22. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 18. do 22. ure ali po elektronski pošti drustvo-sos@drustvo-sos.si. Lahko se obrnete tudi na Društvo za nenasilno komunikacijo.

Ker smo v času šolanja na daljavo primorani veliko časa preživeti ob digitalnih napravah, je pomembna tudi ozaveščenost glede varne rabe interneta. Na spletni strani SAFE.SI in SAFE.SI ZA OTROKE je objavljenih veliko zanimivih vsebin na to temo za starše in za otroke. Objavljena so tudi priporočila za poučevanje na daljavo.

Učenci in učitelji lahko veliko zanimivih vsebin najdete tudi v naši spletni učilnici Drugačno-Sproščeno-Poučno.

Želiva vam vse dobro, ostanite zdravi in upava, da se kmalu vidimo v prostorih šole.

Renata Klemenčič, Valerija Miklič
šolski svetovalni delavki

Kulturni dan

torek, 1. 12. 2020, 13:33, objavil Darjan Kocmut

Spoštovani,

v četrtek, 3. 12. 2020, bomo izpeljali kulturni dan.

Učencem od 1. do 5. razreda bodo navodila posredovale razredničarke.

Učenci od 6. do 9. razreda boste navodila našli v naših spletnih učilnicah pod predmetom "Kulturni dan". Do tja vas vodi tudi spodnja povezava.

Predlagava vam, da k aktivnostim povabite tudi ostale družinske člane, ki so doma.

Ostanite zdravi.

Teja Haložan, Darjan Kocmut

Obvestilo

sobota, 21. 11. 2020, 11:44, objavila Sabrina Barbarič

Spoštovani starši/skrbniki!

Obveščamo vas, da bosta v ponedeljek, 23. 11. 2020, zaradi izpada elektrike kosilo v šoli in prehrana v vrtcu temu prilagojena.

Prosimo za razumevanje. Hvala.

Vse dobro in lep pozdrav,
Sabrina Barbarič, organizatorka šolske prehrane

O telesni dejavnosti

torek, 17. 11. 2020, 13:18, objavila Irena Kos

Spoštovani!

Včasih je potrebno pogledati, da spregledamo, včasih je potrebno poslušati, da slišimo. Vzemite si teh 20 min časa in poglejte spodnji posnetek.

Virtualni karierni sejem

nedelja, 15. 11. 2020, 22:19, objavila Renata Klemenčič

Od 16. do 20. 11. 2020 bo na povezavi www.karierni-sejem.si v živo potekal virtualni karierni sejem, na katerem se bodo predstavljale srednje šole ter druge ustanove in organizacije, ki so povezane s karierno orientacijo. Dogodki, ki se bodo odvijali v živo, bodo dostopni le v tem tednu, ostale vsebine pa tudi kasneje. Obisk virtualnega kariernega sejma bo zagotovo zanimiv za učence 9. in 8. razredov, ogledajo pa si ga lahko tudi mlajši učenci. Za obisk je potrebno opraviti preprosto registracijo, ki jo morajo za učence, stare pod 15 let, potrditi tudi starši. Ob vpisu se vpišite v OŠ Benedikt in v svoj razred. Podrobna navodila za prijavo so v priloženem dokumentu. Za dodatne informacije se lahko obrnete na renata.klemencic@os-benedikt.si.

Dan slovenske hrane in Tradicionalni slovenski zajtrk

nedelja, 15. 11. 2020, 17:17, objavila Sabrina Barbarič

Tudi letos bomo na tretji petek v novembru, 20. 11. 2020, obeležili Dan slovenske hrane in spremljajoči Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ), ki bo letos že jubiljeni, deseti po vrsti. Njegova izvedba, bo zaradi epidemije Covid-19, letos drugačna.

Več pa v priloženi priponki.

Zagotavljanje toplega obroka

sobota, 14. 11. 2020, 13:26, objavil Aljoša Bradač

Obveščamo vse starše/skrbnike učencev Osnovne šole Benedikt, da bomo na šoli v torek, 17. 11. 2020, začeli pripravljati tople obroke za vse učence naše šole, ki bi topel obrok potrebovali.

Topel obrok je mogoče naročiti na sabrina.barbaric@os-benedikt.si.

Cena obroka je veljavna cena velikega kosila (2,80 EUR) in nabavna cena embalaže (0,30 EUR). Skupna cena obroka je torej 3,10 EUR.

Starši učencev, ki obiskujejo OŠ Benedikt, se lahko na topli obrok, ki se bo začel izdajati v torek, 17. 11. 2021, prijavijo najkasneje do nedelje, 15. 11. 2020, do 17.00 ure, na zgoraj navedenem elektronskem naslovu.

Kasneje se je na topli obrok potrebno prijaviti vsaj tri delovne dni prej.

Učenci oziroma njihovi starši bodo lahko tople obroke prevzeli na šoli.

Spletna učilnica šolske knjižnice

četrtek, 12. 11. 2020, 11:13, objavila Mihaela Ruhitel

Drage učenke in učenci,

vabim vas, da se vključite tudi v spletno učilnico šolske knjižnice. Vsak izmed vas bo našel kaj koristnega za svoje šolsko delo. Nahajajo se tudi navodila za opravljanje bralne značke.

Upam, da imate kaj časa tudi za branje knjig.

Vaša knjižničarka.

Pouk na daljavo in pravica do zasebnosti

sreda, 11. 11. 2020, 17:37, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši/skrbniki!

Izobraževanje na daljavo predstavlja velik izziv tako za učitelje, kakor tudi za učence in tudi starše/skrbnike. V tem izzivu se skriva tudi veliko pasti, ki so pogosto vezane na uporabo računalniške in video tehnologije in tudi na zakonodajo in zaščito človekovih pravic.

Zato nam je naš pooblaščenec za varovanje osebnih podatkov posredoval pojasnilo, ki ga najdete tukaj.

Bistveno iz pojasnila je sledeče:

"Snemanje učitelja pri podajanju učne snovi ali izvedbe roditeljskega sestanka, predstavlja njegovo delovno okolje. Snemanje učitelja v njegovem delovnem okolju, brez njegove vednosti in soglasja, ne glede na razlog, ni dopustno in pomeni prekomerno ter posledično nezakonito obdelavo osebnih podatkov."

Enako nedopustno je tudi nedovoljeno snemanje sošolcev ali drugih udeležencev izobraževanja na daljavo.

Prosimo, da se z vsebino pojasnila podrobno seznanite in nanjo opozorite tudi svoje otroke.

Zagotavljanje toplega obroka za učence, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo

petek, 6. 11. 2020, 17:08, objavil Aljoša Bradač

Obveščamo vse starše učencev Osnovne šole Benedikt, da bomo na šoli v najkrajšem možnem času zagotovili topli obrok za vse tiste učence, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano šolanje na daljavo in ki tak obrok potrebujejo.

POMEMBNO:

Brezplačni obrok pripada vsem tistim učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 eur (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topel obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci se na topli obrok prijavijo preko šole, le-ta pa za učence, ki so se prijavili na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v uradnih evidencah.

Učenci oziroma njihovi starši bodo lahko tople obroke prevzeli na šoli.

Starši omenjenih učencev, ki obiskujejo OŠ Benedikt, se lahko na topli obrok prijavijo najkasneje do nedelje, 8. 11. 2020, do 17.00 ure, na elektronskem naslovu organizatorja šolske prehrane: sabrina.barbaric@os-benedikt.si.

O upravičenosti do prevzema otroka in načinu prevzemanja obrokov ter začetku izdajanja obrokov boste upravičenci obveščeni v najkrajšem možnem času.

Delo na daljavo od 9. 11. 2020

četrtek, 5. 11. 2020, 18:11, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši in skrbniki!

Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi v četrtek, 5. 11. 2020 sprejela sklep, s katerim je za 7 dni podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolski zavodih (Uradni list RS, št 152/20).

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo. Delo na daljavo bomo izvajali po prilagojenem urniku in v spletnih učilnicah.

Vrtec Benedikt bo v skladu z Odlokom Občine Benedikt tudi v prihodnje deloval v zmanjšanem obsegu in zagotavljal varstvo za tiste otroke, katerih starši morajo nujno opravljati delo na delovnem mestu in lahko to dokažejo s potrdilom delodajalca.

Prosimo, da spremljate našo spletno stran, kjer vas bomo redno obveščali o dogajanju in spremembah.

Zbiralna akcija papirja

sreda, 4. 11. 2020, 19:53, objavil Aljoša Bradač

Od 19. do 23. oktobra 2020 je potekala zbiralna akcija papirja. Bila je zelo uspešna, saj smo skupaj (šola in vrtec) zbrali 18 ton in 116 kg papirja. O tem, koliko papirja je posamezni razred zbral, bodo učenci obveščeni, ko se vrnejo v šolo.

Vsem, ki ste s svojim prispevkom papirja pri tem sodelovali, se iskreno zahvaljujemo. Še posebej pa se zahvaljujemo vsem tistim prostovoljcem – staršem, ki ste zbiralno akcijo organizirali in pomagali pri njeni izvedbi.

Že sedaj pa vas vabimo k temu, da doma shranjujete papir za naslednjo zbiralno akcijo.

Naše mednarodne aktivnosti niso zamrle

sreda, 4. 11. 2020, 15:14, objavil Aljoša Bradač

Mednarodna dejavnost je na OŠ Benedikt že dolgoletna stalnica. V okviru projekta Erasmus+ je Benedikt obiskalo že veliko gostov iz tujine, tako učiteljev kakor tudi učencev in dijakov, in tudi naši učenci so obiskali že veliko krajev širom Evrope in tudi dlje.

Vendar to ni edini način sodelovanja s šolami v tujini. Preko portala e-Twinning, mednarodne platforme, namenjene šolarjem in učiteljem za sodelovanje na daljavo, je učiteljica DARJA STRAŽIŠNIK v šolskem letu 2018/2019 izpeljala projekt My Digital Classroom (Moja virtualna učilnica). Vanj so bili vključeni učenci iz 7. 8. in 9. razreda in spoznavali razna učna okolja, v njih ustvarjali plakate, predstavitve, kvize, sodelovali z učenci iz drugih držav, predvsem pa spoznavali, da je medmrežje široko uporabno okolje za učenje in spoznavanje - tako ljudi, kakor tudi drugih kultur in držav.

Marca 2020 so mentorice DARJA STRAŽIŠNIK, TIMOTEJA HALOŽAN in PETRA CAFNIK NOVAK združile moči med zaprtjem šol in učence naše šole od 2. do 9. razreda povezale v mednarodnih dejavnostih, ki so se nanašale na preprečevanje okužbe s Covid-19 in bojem proti virusu. V mednarodnem projektu Together Against Coronavirus (Skupaj proti koronavirusu) so učenci na daljavo z učenci iz Portugalske, Italije, Turčije in Poljske izmenjevali izkušnje, kako preživljati karantenski čas. V tem času so ponovno spoznavali razna učna okolja, izdelovali plakate, logotipe, videe, pisali verze, stripe, pesmi in še veliko več. Predvsem pa so delili optimizem in vero v to, da bo nekoč tudi ta kriza premagana.

Oba projekta sta najprej dobila Slovenski znak kakovosti, oktobra 2020 pa jima je bil v BRUSLJU podeljen tudi EVROPSKI ZNAK KAKOVOSTI. Ta znak predstavlja veliko priznanje mentoricam, učencem in naši šoli in poudarja, da tudi v današnjem storilnostno naravnanem svetu, v katerem pogosto štejejo le rezultati, ocene, povprečja itd. še vedno znamo in se posvečamo kvalitetam, kot so srčnost, spoštljivost, delavnost, integriteta, kreativnost, komunikativnost, človečnost, sodelovanje ...

PONOSNI SMO NA NAŠE UČENCE IN MENTORICE TER JIM IZ SRCA ČESTITAMO ZA PRIZNANJE!

Delo v tednu od 2. 11. 2020 do 8. 11. 2020

petek, 30. 10. 2020, 11:52, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši in skrbniki!

Ministrica dr. Simona Kustec je v skladu s podaljšanjem ukrepov za preprečevanje širjenja virusa Covid-19, ki ga je včeraj sprejela Vlada RS, spremenila šolski koledar in jesenske počitnice podaljšala do 8. 11. 2020. Do takrat bodo vsi učenci OŠ Benedikt doma, pouka ne bomo izvajali, predlagamo pa, da otroci ohranjajo psihofizično kondicijo (gibanje, branje, gledanje izobraževalnih oddaj (Infodrom) in podobno).

Vrtec Benedikt bo v skladu z Odlokom Občine Benedikt deloval v zmanjšanem obsegu in zagotavljal varstvo za tiste otroke, katerih starši morajo nujno opravljati delo na delovnem mestu in lahko to dokažejo s potrdilom delodajalca.

Prosimo, da spremljate našo spletno stran, kjer vas bomo redno obveščali o dogajanju in spremembah.

Nove cene šolske prehrane

četrtek, 29. 10. 2020, 10:32, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši/skrbniki!

Svet zavoda OŠ Benedikt je na dopisni seji dne 23. 10. 2020 sprejel nove cene šolske prehrane. Nove cene šolske prehrane stopijo v veljavo 1. 11. 2020. Nov cenik se nahaja tukaj.

Obvestilo o izrednih razmerah

petek, 23. 10. 2020, 13:56, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bo od ponedeljka, 26. 10. 2020, Vrtec Benedikt ZAPRT iz razloga zajezitve širitve koronavirusa.

Od ponedeljka, 26. 10. 2020, bomo v dogovoru z Občino Benedikt organizirali varstvo za otroke staršev, ki zaradi službenih dolžnosti ne morejo zagotoviti varstva za svoje otroke.

Sprejemali bomo le zdrave otroke, ki ne bodo kazali znakov obolelosti s Covid-19 (vročina, izcedek iz nosa, kašelj, obolelo grlo, utrujenost, slabo počutje itd.).

V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost varstva zaradi dela na domu ipd.), naj OTROK ostane DOMA.

Da bomo IZREDNO DEŽURSTVO pod POSEBNIMI POGOJI lažje organizirali, vas prosimo, da nas obvestite o PRISOTNOSTI vašega otroka na e - naslov vrtec@os-benedikt.si ali na tel. št. 040 646 653 (Nataša Golob) do sobote, 24. 10. 2020, do 20.00.

Prosimo vas, da z VSO SKRBNOSTJO presodite, ali vrtec zares potrebujete ali lahko otroka kljub vsemu zaupate v drugo varstvo.

Prosimo, da upoštevate naša navodila in pravila, v okviru katerih bomo delovali v kriznih razmerah.

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko naše spletne strani.

Za nujne primere vam je na voljo tel. št. 051 622 830 (Aljoša Bradač).

HVALA ZA RAZUMEVANJE, SREČNO IN ZDRAVO!

Ravnatelj: Aljoša Bradač

Prilagojen urnik

petek, 16. 10. 2020, 9:34, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši/skrbniki!

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se začasno v tednu, od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020, v osnovni šoli Benedikt pouk izvaja prilagojeno in sicer:

 • učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli,
 • učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo.

Izobraževanje na daljavo bo za učence 6. – 9. razreda potekalo v spletnih učilnicah po prilagojenem urniku.

Ostanite zdravi in lep pozdrav, Aljoša Bradač

Šola v naravi – Libeliče, 4. dan

četrtek, 15. 10. 2020, 21:35, objavila Mojca Ketiš

Še zadnje javljanje. Deževen dan smo preživeli bolj ali manj noter, zvečer pa smo imeli ples. Polni vtisov se počasi pripravljamo na to, da bo treba domov. Libeliče z okolico nam bodo ostale v lepem spominu. Se vidimo jutri!

Športni dan za učence od 1. do 5. razreda

četrtek, 15. 10. 2020, 21:27, objavila Irena Kos

V ponedeljek, 19.10.2020, bo drugi športni dan za učence razredne stopnje. Se opravičujem, da je prišlo do manjše zmede, vendar nismo vedeli, da nas bodo na predmetni stopnji zaprli že ta dan.

Ker bo športni dan potekal v večini dneva na prostem in v manjših skupinah, upoštevajte vsa navodila, ki ste jih ali jih še boste dobili od razredničark. Predvsem otroke dobro oblečite.

Ostanite zdravi!

Naravoslovni dan: V objemu narave

četrtek, 15. 10. 2020, 13:47, objavila Suzana Zelko

V sredo, 7. 10. 2020, smo imeli naravoslovni dan učenci 6., 7. 8. in 9. razredov. Izvedli smo 10 delavnic na različnih točkah v Benediktu. Učenci so poustvarjali na temo lipe, izvedeli zanimivosti o benediški cerkvi, spoznavali drevesne vrste v okolici Lovskega doma, spoznavali ptice v okolici šole, opazovali šolski vrt, načrtovali turistične aktivnosti za občino Benediktu. Čeprav nam vreme ni bilo najbolj naklonjeno, so se učenci vseeno imeli lepo. Na koncu so svoje vtise in spoznanja napisali ter narisali na razredni plakat, ki jih bomo izobesili na šolskem hodniku.

Pogovor z Evo Rajter

četrtek, 15. 10. 2020, 13:31, objavila Suzana Zelko

Eva Rajter, učenka 7. a razreda, je v imenu bolnišnične šole, ki jo občasno obiskuje, 2. 10. 2020 skupaj z družino obiskala ministra za zdravje, Tomaža Gantarja. Obisk je bolnišnična šola organizirala v okviru tedna otroka, ki je letos bil od 5. do 11. oktobra, in sicer na temo Odgovor je pogovor.

Gospod Tomaž Gantar je bolnišnično šolo obiskal na prvi šolski dan in takrat so mu podarili umetnino, ki so jo ustvarili učenci in učenke bolnišnične šole. Minister jih je povabil na obisk na Ministrstvo za zdravje, da bi podarjeno umetnino obesili na prazno steno njegove pisarne.

Za to častno nalogo so izbrali Evo. Z Evo smo se pogovorili, kako je bilo na obisku.

Kakšen je občutek podeliti sliko ministru za zdravje?
"V redu, zelo sem ponosna nase."

Kako je prišlo do tega, da si bila izbrana za to nalogo?
"Dosegla sem prvo mesto na natečaju slikanja. Na natečaju smo uporabili mešane barve." (Zlato priznanje na mednarodnem likovnem natečaju Cvetje, 2019).

S kakšnim namenom si se odločila za sodelovanje na natečaju?
"Ker zelo rada slikam, še posebej s temperami in ker me je učiteljica vprašala, če bi naslikala sliko za natečaj, saj je videla, da lepo slikam."

Kdo vse je bil vključen v ta dogodek?
"Na obisku pri ministru za zdravje smo bili učiteljica bolnišnične šole, Tina Žvab, vodja bolnišnične šole, Tanja Bečan, jaz ter moji starši in brat Žan."

Kakšen je bil tvoj prvi vtis o ministru za zdravje Tomažu Gantarju?
"Zdel se mi je v redu, bil je prijazen."

Si imela kaj treme pred podelitvijo?
"Ja, bila sem zelo živčna, ker nisem vedela, kaj vse me bo minister vprašal."

Z Evo sva se pogovarjali Nuša Fridau in Pia Zorman iz 9. a razreda.

Prihod iz šole v naravi

četrtek, 15. 10. 2020, 12:33, objavila Mojca Ketiš

Iz šole v naravi se vračamo jutri, v petek, 16. 10. 2020, okrog 14.30 ure.

Šola v naravi – Libeliče, 3. dan

sreda, 14. 10. 2020, 22:36, objavila Mojca Ketiš

Ponovno pozdravljeni,

nadaljujemo po programu. Danes smo bili športno aktivni ter se izobraževali o prvi pomoči. Vreme je bilo odlično.

Lep pozdrav iz Libelič

Zbiralna akcija papirja

sreda, 14. 10. 2020, 14:15, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši in skrbniki!

Ponovno smo se odločili za organizacijo zbiralne akcije starega papirja. Tokratna akcija bo potekala od ponedeljka, 19. 10. 2002, do petka, 23. 10. 2020, med 7.00 in 8.30.

Starše in skrbnike prosimo, da si za tehtanje in odlaganje papirja rezervirajo dovolj časa, saj učenci in zaposleni na šoli pri odlaganju in tehtanju ne bodo pomagali. V pomoč vam bodo prostovoljci, ki so prijazno ponudili svojo pomoč.

Papir bomo ponovno tehtali posamezno po razredih in za vrtec. Zbrani denar se bo porabil za zaključne ekskurzije, šole v naravi ali druge nadstandardne dejavnosti. Upamo, da bomo zbrali kar največ papirja.

Aljoša Bradač

Šola v naravi – Libeliče, 2. dan

torek, 13. 10. 2020, 20:57, objavila Mojca Ketiš

Uspešno je za nami že drugi dan šole v naravi. Danes smo bili zelo aktivni, saj smo šli peš do Drave, kjer smo se preizkusili v vožnji s kanuji. Popoldan pa smo preživeli v gozdu in na igrišču ob domu.

Vsi smo zdravi in polni energije, imamo se super. Tudi vreme nam je naklonjeno in zaenkrat ne dežuje. Dan sta nam popestrila tudi g. ravnatelj in ga. Irena, ki sta nas obiskala.

Lep pozdrav s Koroške.

Šola v naravi – Libeliče, 1. dan

ponedeljek, 12. 10. 2020, 20:27, objavila Mojca Ketiš

Pozdravljeni,

tukaj nas je pričakala že zimska idila. Vsi smo dobro, uspešno smo preživeli prvi dan. Po kosilu se je 8. a preizkusil v izdelavi bivakov, 8. b pa je osvojil nekaj osnov prve pomoči. Nekaj dokazov si lahko ogledate. Trenutno se družimo ob igrah v jedilnici.

Lep pozdrav v Benedikt, otroci z učiteljema

Šola v naravi – Libeliče

petek, 9. 10. 2020, 14:40, objavila Irena Kos

Odhod v šolo v naravi za 8. a in 8. b je v ponedeljek, 12. 10. 2020, ob 10.30 izpred Petelinove kleti.

Učenci morajo imeti obvezno:

 • dežnik
 • dvojne čevlje
 • topla oblačila
 • kakšen tanjši šal, kapo ali trak
 • zadostno število nogavic
 • zadostno število mask
 • copate za po hiši

Telefonska št. doma Ajda: 02 878 40 51. Kličite, če je res kaj nujnega. Učitelja bosta dosegljiva okrog 19.00 ure. Uživajte!

Teden otroka

torek, 6. 10. 2020, 9:59, objavila Renata Klemenčič

Od 5. do 11. oktobra poteka Teden otroka, letos na temo Odgovor je pogovor. To je tudi tema letošnjega praznovanja 30-letnice Tom telefona, ki ima številko 116 111. V času Tedna otroka zveze in društva prijateljev mladine organizirajo različne prostočasne in razvedrilne aktivnosti za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji, obeležujejo pa ga tudi vrtci in šole.

Za otroke in mladino so v zadnjih nekaj letih pripravili poslanico, ki so jo spisala znana slovenska imena: Primož Suhodolčan, Feri Lainšček, Tone Pavček, Desa Muck in Andrej Rozman Roza. Letos mladim pošiljajo prav posebno VIDEO POSLANICO, v kateri nastopata nadvse priljubljena igralka Nika Rozman in voditelj Malih sivih celic na RTV Slovenija Nik Škrlec. Nika in Nik sta mladim vzor in navdih, zato jim letošnje pomembno sporočilo – Odgovor je pogovor – prenašata prav ona dva. Njun video posnetek si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Naravoslovni dan "V objemu narave"

ponedeljek, 5. 10. 2020, 21:28, objavila Jelka Pulko

Spoštovani starši in skrbniki, drage učenke in učenci,

kot že vemo, imamo v sredo, 7. 10. 2020, naravoslovni dan V OBJEMU NARAVE. Naravoslovni dan bo potekal v vsakem vremenu. Ker bo del naravoslovnega dne potekal na prostem in vremenske napovedi niso najboljše prosimo, da ste primerno oblečeni in obuti. S seboj prinesite dežnike, pelerine, rezervna oblačila in rezervno obutev.

Učiteljici Suzana Zelko in Jelka Pulko

Vzdrževalna dela na električnem omrežju

ponedeljek, 5. 10. 2020, 15:00, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši in skrbniki!

S strani Elektro Maribor smo dobili obvestilo, da v četrtek, 8. 10. 2020 dopoldan, izvajajo vzdrževalna dela na električnem omrežju. Ker to pomeni, da bo okrnjena priprava prehrane in zagotavljanje tople vode, vas prosimo za razumevanje. Vse ostale aktivnosti bodo potekale nemoteno.

Oddelčni roditeljski sestanki

nedelja, 27. 9. 2020, 19:15, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši in skrbniki!

Zaradi boljše komunikacije smo začeli izvajati roditeljske sestanke "v živo". Nekateri ste že prejeli vabila, drugi jih še boste. Prilagamo razporeditev roditeljskih sestankov v septembru in oktobru 2020.

Na sestankih bomo v skladu z bojem proti Covid – 19 sledili priporočilom NIJZ in čim večjemu zagotavljanju varnosti. Zato je uporaba zaščitnih mask in razkuževanje rok ob prihodu in odhodu tako kot vzdrževanje medosebne razdalje OBVEZNO. Prosimo, da se navodil v celoti držite.

 • 1. a, 7. 10. 2020 ob 17.00, VGC
 • 1. b, 7. 10. 2020 ob 17.00, Kulturni dom
 • 2. a, 13. 10. 2020 ob 16.30, Kulturni dom
 • 2. b, 14. 10. 2020 ob 17.00, VGC
 • 3. a, 14. 10. 2020 ob 17.00, Kulturni dom
 • 3. b, 16. 10. 2020 ob 17.00, VGC
 • 4. a, 30. 9. 2020 ob 17.00, VGC
 • 4. b, 30. 9. 2020 ob 17.00, Kulturni dom
 • 5. a, 12. 10. 2020 ob 16.30, VGC
 • 5. b, 5. 10. 2020 ob 17.00, Kulturni dom
 • 6. a, 28. 9. 2020 ob 17.00, Kulturni dom
 • 6. b, 28. 9. 2020 ob 17.00, Kulturni dom
 • 7. a, 6. 10. 2020 ob 17.00, Kulturni dom
 • 7. b, bo sporočeno naknadno
 • 8. a, 23. 9. 2020 ob 17.00, VGC
 • 8. b, 23. 9. 2020 ob 17.00, VGC
 • 9. a, bo sporočeno naknadno
 • 9. b, bo sporočeno naknadno

Gremo peš s kokoško Rozi – projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

četrtek, 17. 9. 2020, 11:30, objavila Renata Klemenčič

V lanskem šolskem letu se je naša šola skupaj z vrtcem vključila v projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah, ki poteka pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo. Z njim bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu. Namen tega projekta je prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici osnovnih šol. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

V naslednjem tednu, od 21. do 25. 9. 2020, bo v okviru tega projekta potekala druga izvedba aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi. Sovpadala bo z Evropskim tednom mobilnosti (16. - 22. 9. 2020) in Evropskim tednom športa (23. – 30. 9. 2020).

V tem času bodo učitelji učence spodbujali k temu, da bodo v celoti ali vsaj del poti v šolo prihajali na trajnosten način (peš, s kolesom, s skirojem, z avtobusom,…) in da bodo v popoldanskem času čim več pešačili. Učenci bodo cel teden zbirali igralne karte z motivom kokoške Rozi, ki jih bodo dobili, če bodo trajnostno mobilni. V šoli bomo beležili načine prihodov učencev v šolo na razredne plakate in skupni šolski transparent, s čimer bomo poskušali povečati delež prihodov učencev na trajnostno mobilen način za 7%. V ta namen bomo z učenci pred izvedbo aktivnosti naredili analizo stanja prihodov v šolo. Pridobljene igralne karte kokoške Rozi bodo učenci shranili, saj jih bodo med šolskim letom potrebovali pri igranju različnih družabnih iger na to temo.

Starše prosimo, da svoje otroke v tem času spodbujate k aktivnemu prihodu v šolo in na popoldanske aktivnosti in jim to omogočite, kolikor je to v vaši moči (peš, s kolesom, s skirojem, z avtobusom…). Od vas pričakujemo, da jih boste pri tem vzgajali z vzgledom, jih po potrebi spremljali v šoli ter poskušali čim več popoldanskih opravkov izvesti na trajnosten način (npr. peš do trgovine, parkiranje avtomobila na enem mestu in greste peš od ene do druge stavbe…). Prav tako bo zelo dobrodošlo, če boste v popoldanskem času skupaj z vašim otrokom pešačili, saj si bo z vsaj 2 km prehojeno potjo vaš otrok prislužil dodatno igralno karto. Prav tako vas prosimo, da v primeru, če otroke vozite v šolo z avtomobilom, poskušate parkirati nekoliko dlje od šole in vsaj del poti skupaj z vašim otrokom prehodite peš.

Valerija Miklič, Renata Klemenčič, koordinatorki projekta

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje

četrtek, 17. 9. 2020, 11:11, objavila Mihaela Ruhitel

Zavod RS za šolstvo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju v znanju za slovenščino za Cankarjevo priznanje razpisuje v šolskem letu 2020/2021 tekmovanje z naslovom: SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE

Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje je oblikovala naslov tekmovanja in izbrala besedila za šolsko leto 2020/2021, ki bodo podlaga za preverjanje bralne zmožnosti ter zmožnosti pisanja besedil, povezanih z izbranimi književnimi teksti ter priporočeno dodatno literaturo.

Tekmovanje temelji na naslednjih književnih besedilih:

1. VIO – MEHURČKI
Šolsko tekmovanje: četrtek, 8. 4. 2021

 • 1. razred: Leopold Suhodolčan: Piko Dinozaver
 • 2. in 3. razred: Desa Muck: Anica in grozovitež

2. in 3. VIO
Šolska raven: torek, 17. 11. 2020

 • 4. in 5. razred: Sebastijan Pregelj: Deček Brin na domačem kolišču (1. del), (Zbirka: Zgodbe s konca kamene dobe)
 • 6. in 7. razred: Igor Karlovšek: Pobeg
 • 8. in 9. razred: Mate Dolenc: Kako dolg je čas

Za 8. in 9. razrede se tekmovanje nadaljuje na območni in na državni ravni.

 • območna raven: četrtek, 14. 1. 2021,
 • državna raven: sobota, 13. 3. 2021.

Veliko bralnega užitke želimo vam in vašim mladim bralcem.

Športni dan - pohod

torek, 15. 9. 2020, 13:12, objavila Irena Kos

Jutri, 16. 9. 2020, bomo izvedli prvi športni dan. Učenci so dobili vsa navodila v šoli. Obvezna so pokrivala in rezervna voda.

Prihod v šolo: 8.15, športna dvorana
Zaključek športnega dne: 12.55

Obvestilo o spremembi voznega reda šolskega avtobusa

četrtek, 3. 9. 2020, 11:58, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši/skrbniki!

S ponedeljkom, 7. 9. 2020, pričenja veljati nov vozni red šolskih avtobusov. Vozni red je objavljen tukaj.

Izvajanje pouka od 2. 9. 2020

ponedeljek, 31. 8. 2020, 09:49, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši, skrbniki, učenke in učenci!

Tudi to šolsko leto bomo začeli v skladu s priporočili NIJZ glede izvajanja pouka. To pomeni, da bomo v največji možni meri zagotavljali varnostno razdaljo, uporabljali označene poti gibanja po šoli, skrbeli za higieno rok, kašlja itd. Malico bodo učenci pojedli v razredih, kosilo pa v jedilnici ob upoštevanju navodil. Razen tega vam posredujemo še nekaj navodil glede gibanja po šoli.

Učenci 2. in 3. razreda v šolo vstopajo pri vhodu iz smeri "stari vrtec".

Ostali učenci ter učenci vozači v šolo vstopajo pri glavnem vhodu.

Vsi učenci šolo zapuščajo pri glavnem vhodu.

Vstop drugim osebam, staršem in skrbnikom je mogoč le ob predhodni najavi na tel. številko 02 729 58 20 oz. po dogovoru z zaposlenimi šole.

Ob vstopu v šolo je obvezno razkuževanje rok in uporaba obrazne maske.

Učenci v razredih obraznih mask ne nosijo, jih pa uporabljajo v skupnih prostorih in na hodnikih.

Jutranje varstvo se izvaja za učence 1. razreda od 6.15 do 8.15.

Varstvo vozačev se izvaja za učence vozače od 7.00 do 8.15 in od 13.00 do 15.15. Učenci, ki v šolo prihajajo peš ali na drugačen način, v šolo pridejo ob 8.00 in se napotijo v garderobe. Učence bomo po vstopu v šolo usmerjali proti učilnicam. Na pouk bodo počakali v oranžni oz. modri avli in v jedilnici.

Učenci vozači, ki obiskujejo OPB, bodo oddelke zapustili po voznem redu avtobusa.

Učenci, po katere prihajate starši oz. skrbniki, lahko zapustijo oddelek ob 13.15, 14.00, 14.50, 15.30, 16.00 ali 16.20. Starši oz. skrbniki, ki prihajate po učence, jih počakate ob dogovorjeni uri pred glavnim vhodom.

Starši oz. skrbniki otrok, ki obiskujejo OPB in niso vozači, boste do srede, 2. 9. 2020, obvestili razrednike, kdaj bo vaš otrok zapuščal OPB.

Učenci vozači naj upoštevajo navodila prevoznika (razkuževanje, uporaba mask, vzdrževanje medosebne razdalje med čakanjem in vstopom in izstopom itd.).

Starši oz. skrbniki!

V šolo naj pridejo le zdravi učenci. V kolikor ima otrok znake bolezni ali prehlada, naj ostane doma v skladu s splošnimi priporočili. Prav tako naj doma ostanejo otroci, ki jim je bila odrejena karantena. Največjo varnost zagotavlja redno in učinkovito zagotavljanje higiene (rok, kašlja…) in upoštevanje medosebne razdalje. Pouk se bo praviloma izvajal v matičnih učilnicah, razen, ko to ne bo mogoče. Združevanje učencev različnih oddelkov/razredov bomo izvajali le takrat, ko bo to nujno potrebno in bo mogoče zagotoviti medosebno razdaljo.

V učilnicah učenci ne uporabljajo mask, jih pa uporabljajo v skupnih prostorih in na hodnikih. Masko lahko nadomesti tudi ruta ali šal oz. drugo pokrivalo dihal. Za prvi teden pouka NIJZ priporoča, da maske izven razreda uporabljajo učenci 1. – 9. razreda.

Uporaba mask je obvezna za vse obiskovalce, ki zaradi nujnosti vstopajo v prostore šole.

Starše oz. skrbnike prosimo, da redno spremljate objave na spletnih straneh šole in vrtca, saj se situacija neprestano spreminja in prilagaja epidemiološki sliki.

Drage učenke, dragi učenci,

jutri vstopamo v novo šolsko leto, ki bo od nas vseh zahtevalo veliko energije, strpnosti in razumevanja ter prilagajanja.

Naj vas spomnim, da lisica Malega princa nauči, da je bistvo očem skrito in da je potrebno na svet gledati s srcem. Prepričan sem, da bo novo šolsko leto potekalo veliko bolj pozitivno, če bomo na situacijo gledali s srcem – v smislu veselja, da se vsak dan srečamo, da si lahko pomahamo in pokimamo, se pogovorimo in si pogledamo v oči.

Vsi mi se veselimo, da bomo ponovno z vami in prepričan sem, da se tudi vi veselite snidenja z nami in vašimi sošolci ter vrstniki. Naj bo tudi to šolsko leto lepo.

Obvestilo za prvi šolski dan

sreda, 26. 8. 2020, 21:19, objavil Aljoša Bradač

Dragi učenci in spoštovani starši oz. skrbniki,

prvi šolski dan v novem šolskem letu 2020/21 je torek, 1. 9. 2020. Učence 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda pričakujemo pred šolo ob 8.20.

Avtobus bo peljal ob 7.40 s smeri Zagajski vrh – Trstenik – Ihova – Štajngrova - Trotkova - Benedikt in ob 7.40 s smeri Bačkova – Benediški Vrh – Ročica – Ženjak – Benedikt.

Prvi šolski dan se bo izvajal pouk z razredniki. V šolo učenci prinesite šolske copate, beležko in pisalo. Učenci od 6. do 9. razreda v skupnih prostorih (garderobe, hodniki in sanitarije) uporabljajo maske ali kakšno drugo obliko pokrivala za dihala, ki jih prinesejo s seboj.

Učenci prejmejo v šoli malico.

Pouk bo trajal do 11.15. Avtobus bo odpeljal ob 11.20 za smer Bačkova, ob 11.20 pa za smer Zagajski Vrh.

Učenci 1. razredov pridejo pred šolo s svojimi starši oz. skrbniki ob 9.00 oz. 10.00 (glede na vabilo, ki ste ga prejeli po pošti). Starši oz. skrbniki imejte zaradi vstopa v šolo s seboj maske. V šolsko stavbo se bodo podali skupaj z učiteljicami, ki jih bodo poučevale v tem šolskem letu.

V pričakovanju našega srečanja vas lepo pozdravljam.

Aljoša Bradač, mag. posl. ved, ravnatelj