Dvig digitalne kompetentnosti

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Projekt se pričenja s 1.9.2021 in bo trajal do 31.8.2023. Aktivnosti, ki jih bomo v tem času izvajali v samem programu so:

Samoevalvacija z orodjem SELFIE. Seznanitev z orodjem SELFIE, priprava postopkov za uporabo orodja SELFIE (registracija VIZ, priprava povezav na vprašalnik SELFIE za vse skupine deležnikov, spodbujanje deležnikov, pregled rezultatov). Poročilo o samoevalvaciji z orodjem SELFIE.

Aktivno se bomo udeleževali delavnic (nadgradnja digitalne strategije VIZ in določitev prioritet). Po uporabi orodja SELFI VIZ zagotovi udeležbo e-tima na delavnici, na kateri se naredi refleksija, opredeli razloge za razlike pri ocenah različnih deležnikov, identificira prioritete za tekoče šolsko leto ter poda predloge za pripravo ali nadgradnjo digitalne strategije VIZ. Praviloma v e-timu sodelujejo vsaj 4 sodelavci vključenega VIZ.

Digitalna strategija VIZ, letne prioritete in objava rezultatov. Po delavnici e-razvojni tim VIZ nadgradi oz. pripravi digitalno strategijo VIZ, Določi prioritete do konca šolskega leta ter objavi rezultate vsaj na spletnih straneh VIZ. E- razvojni tim se bo sestajal in izvajal naloge samostojno, pri tem pa mu bodo svetovali zunanji svetovalci (multiplikatorji), jih redno spodbujali.

Reflektivne prakse med učitelji. Na VIZ se izvajajo delavnice oz. strokovna srečanja, na katerih učitelji, vzgojitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci vzajemno razvijajo in izvajajo reflektivne prakse na področju pedagoških digitalnih kompetenc. V petčlanskem timu bomo sodelovali: ravnatelj Aljoša Bradač in učiteljice Marjana Zorko, Darja Stražišnik, Suzana Bohar Zelko in Jožica Kovačič.

Vodja projekta Marjana Zorko