Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo

V šolskem letu 2019/2020 naša šola ob mednarodnem dnevu strpnosti, ki se obeležuje 16. novembra, sodeluje v nepridobitnem projektu Izobraževalnega centra Eksena. Tema letošnjega projekta Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo je PAST UPRAVIČENE NESTRPNOSTI.

Projekt spodbuja učence k sprejemanju in razumevanju različnosti, k negovanju medsebojnih odnosov, k spoštovanju sočloveka ter strpnosti do vseh. S tem podpira tudi uresničevanje človekovih in otrokovih pravic. Častni pokrovitelj projekta je varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Izvedba delavnic

Na šoli smo mednarodni dan strpnosti obeležili 15. novembra, in sicer v okviru naravoslovnega dneva. Učitelji so z učenci izvedli izobraževalno-ustvarjalne delavnice na katerih so se najprej pogovorili o strpnosti in nestrpnosti, nato pa so učenci na to temo ustvarjali pisne in likovne izdelke. Učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja so temo strpnosti obravnavali preko pravljice Vile Eksena Dinozaver Tiko in veliki zob. Učenci drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja pa preko knjig Dese Muck (Lažniva Suzi), Toneta Seliškarja (Bratovščina sinjega galeba) in Kate McCaffrey (Uničimo jo!). Nastale izdelke so učenci ob koncu delavnic v krogu strpnosti in prijateljstva predstavili drug drugemu ter se pogovorili o novih spoznanjih. Na delavnicah je nastalo veliko lepih izdelkov, ki so na ogled v šolski galeriji.