Mrežni plan pisnega ocenjevanja znanja

V prilogi se nahaja mrežni plan pisnega ocenjevanja znanja ob ponovnem prihodu v šolo v šolskem letu 2021/2022.