Socialno-ekonomske stiske

Spoštovani starši.

Naši učenci se udeležujejo tudi številnih dejavnosti v okviru razširjenega ter nadstandardnega programa (šola v naravi, plavalni tečaj ...). V kolikor menite, da bi tovrstne stroške težko poravnali, se lahko obrnete bodisi na razrednika bodisi na šolsko svetovalno službo, napišite pisno prošnjo za pomoč pri plačilu tovrstnih dejavnosti, lahko vam pri pisanju prošnje tudi pomagamo, in poskusili bomo omogočiti Vašemu otroku, da se teh dejavnosti tudi udeleži.