NAMESTITEV PLEZALNE STENE V ŠPORTNI DVORANI BENEDIKT

Namen operacije: S projektom izgradnje rekreativne plezalne stene v športni dvorani Benedikt želimo obogatiti življenje občanov in krajanov sosednjih občin ter obiskovalcev s ponudbo novega in modernega športnega rekvizita za vse generacije. Športno plezanje je v svetu in še posebej v Sloveniji v izjemnem razmahu. To dokazujejo tudi slovenski tekmovalci, ki dosegajo visoke uvrstitve na svetovnih tekmovanjih. Plezanje, kot oblika gibanja, je človeku dana sposobnost že od rojstva. Koristnost plezalnega gibanja je priporočena s strani športnih pedagogov, fizioterapevtov in splošne medicine na področju preventive in razvoja, zaradi izjemnih učinkov na motorične sposobnosti, ravnotežje, moč, kondicijo, koordinacijo, premagovanja strahu, predvidevanja in številnih drugih pozitivnih psihofizičnih vplivov. Naravni človeški instinkt po plezanju v naravnih tvorbah, kot so drevesa in skale, je dopolnil izum umetnih plezalnih sten, ki učinkovito posnemajo dinamiko gibanja v skali. Umetne plezalne stene so zato v zadnjih desetletjih doživele izjemen razmah po celotnem razvitem svetu. Prednosti, ki jih prinaša umetna plezalna stena, so številne. Treningi se lahko izvajajo v vsakem vremenu, poskrbi se lahko za varnost, dostop je tako lahko omogočen vsem. Dostopnost je omogočila bliskovit razvoj športnega plezanja, kot samostojne discipline, tako rekreativne kot tekmovalne in širitev njene popularnosti med vse generacije. Dostopnost do plezalne stene je v naši regiji zelo omejena.

Cilji operacije:

Glavne aktivnosti:v Športni dvorani Benedikt bomo namestili plezalno steno, ki bo primerna za izvajanje športne vadbe osnovnošolskih otrok, športnih in drugih društev ter ostalih občanov. V okviru projekta bo izvedena aktivnost medgeneracijskega povezovanja občanov, ki se bodo želeli rekreativno ukvarjati s plezanjem. V ta namen bomo vzpodbudili lokalna športna društva, da v svoje programe vključijo strokovno vodeno učenje plezanja.

Pričakovani učinki: namen vzpostavitve plezalne stene je posameznikom in skupinam ponuditi novo obliko rekreativne vadbe, kjer se bodo lahko ob športnem udejstvovanju tudi mrežili, izmenjevali osvojena znanja in izkušnje o plezanju. Implementacija nove oblike športa bo tako popestrila športno ponudbo v kraju in dvignila kakovost telesnega in duševnega zdravja.


Dodatne informacije:

Evropski strukturni in investicijski skladi
Las Ovtar Slovenskih goric