Svetovalna služba

Med šolanjem otrok postopno prehaja iz obdobja igre v življenje z obveznostmi. Temeljna naloga šolske svetovalne službe je vključevanje v kompleksno reševanje pedagoških in socialno-pedagoških vprašanj šole in učencev.

Šolska svetovalna služba deluje na naslednjih področjih:

  • Področje šolanja
  • Področje učenja in poučevanja
  • Področje šolske kulture, vzgoje, klime, reda
  • Področje telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega), socialnega razvoja
  • Področje poklicne orientacije
  • Področje socialno ekonomske stiske

Šolska svetovalna služba je namenjena učencem, staršem in učiteljem, ki se želijo pogovoriti o problemih ali se posvetovati o svojih odločitvah (učne težave, osebnostne težave ...).

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo posebno skrb namenile otrokom s posebnimi potrebami in delu z nadarjenimi učenci (evidentiranje, testiranje, individualizirani načrti).

Pri šolski svetovalni službi se lahko oglasite v času pogovornih ur ali pokličite in se dogovorite za pogovor. Prisluhnili vam bomo, pomagali ali poiskali primerno pomoč.

V šolski svetovalni službi sta zaposleni pedagoginji:

Valerija Miklič, univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja
tel.: 02 729 58 29
e-naslov:
pogovorne ure: četrtek in petek od 7.30 do 14.00

Renata Klemenčič, univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja
tel.: 02 729 58 28
e-naslov:
pogovorne ure: vsak delovni dan med 8.30 in 13.00