Nacionalno preverjanje znanja

V šolskem letu 2019/2020 bodo naši šestošolci in devetošolci opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) iz slovenščine, matematike, angleščine (šestošolci) in biologije (devetošolci).

Datumi opravljanja NPZ:

  • 5. maj 2020: NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
  • 7. maj 2020: NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
  • 11. maj 2020: NPZ iz biologije za 9. razred in iz angleščine za 6. razred

V prilogi pa najdete podrobnejše informacije o NPZ, ki so namenjene tako staršem kot učencem.

Poskusno preverjanje znanja v 3. razredu

Že tretje leto sodelujemo v poskusnem NPZ za 3. razrede.

Datumi opravljanja NPZ:

  • 1. april 2020: Poskusno preverjanje iz slovenščine za 3. razred
  • 7. april 2020: Poskusno preverjanje iz matematike za 3. razred