Nacionalno preverjanje znanja

V šolskem letu 2020/2021 bodo naši šestošolci in devetošolci opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) iz slovenščine, matematike, angleščine (šestošolci) in biologije (devetošolci).

Datumi opravljanja NPZ:

  • 4. maj 2021: NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
  • 6. maj 2021: NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
  • 10. maj 2021: NPZ iz biologije za 9. razred in iz angleščine za 6. razred

V prilogi pa najdete podrobnejše informacije o NPZ, ki so namenjene tako staršem kot učencem.