Izbirni predmeti

V prilogah se nahajata ponudba in predstavitev neobveznih izbirnih predmetov učencem 3., 4. in 5. razreda za šolsko leto 2021/2022 ter ponudba in predstavitev izbirnih predmetov učencem 6., 7. in 8. razreda za šolsko leto 2021/2022.