Karierna orientacija

Učenci opravijo individualni razgovor pri šolski svetovalni službi, razmišljajo o svojih sposobnostih, poklicnih željah ter poteh do realizacije želja, rešujejo elektronski Vprašalnik o poklicni poti, spoznavajo svoje interese s pomočjo računalniškega programa Kam in kako, lahko obiščejo Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS), s starši so seznanjeni z dejavniki poklicne odločitve, s postopkom vpisa v srednje šole, s štipendijami ter viri dodatnih informacij. Organizirana je tudi predstavitev srednjih šol z dvoletnimi, triletnimi in štiriletnimi programi na temo karierne orientacije. V okviru februarskega informativnega dneva lahko obiščejo srednje šole.

Vsak devetošolec zaključuje svojo osnovnošolsko pot hkrati z zahtevnim odločanjem o izbiri najprimernejšega srednješolskega programa oz. poklica. To je odločitev, na katero vpliva veliko dejavnikov: osebnostne lastnosti, interesi posameznika, sposobnosti in zmožnosti, zdravje, ekonomske zmožnosti ... zato je prav, da se pred odločitvijo čim bolj informira.

Informacije o poklicih in srednjih šolah

Informacije se nahajajo:

 • pri šolski svetovalni službi,
 • na oglasni deski "Karierna orientacija" v 1. nadstropju,
 • številnih spletnih straneh (glej Pomembne spletne strani)

Štipendiranje

Pomembne spletne strani

Razmisli o naslednjih vprašanjih

Da bi vedel, kakšne so tvoje možnosti, moraš najprej raziskati, kaj vse obstaja v tvojem okolju. Vprašaj se in razišči:

 • Kakšen je šolski sistem v Sloveniji?
 • Kakšni učni programi obstajajo pri nas? Kakšne so zahteve v vsakem od njih? Kakšne možnosti obstajajo zame, ko zaključim nek srednješolski program?
 • Me morda zanima tujina? Kako je z izobraževanjem v tujini?
 • Kakšne poklice lahko opravlja nekdo, ki zaključi določen program srednje šole?
 • Kako poteka običajen delovni dan človeka, ki opravlja določen poklic? Katere naloge opravlja? Katere veščine potrebuje za uspeh? Kje so največji izzivi?
 • Kako lahko pridem do poklica, ki me zanima? Po katerih poteh vse lahko pridem do tega, da bi opravljal določen poklic?
 • Kakšne so možnosti, da dobim zaposlitev na področju, ki me zanima? Kateri poklici so perspektivni? Kakšne so potrebe trga dela danes in kaj lahko pričakujemo v prihodnosti?

Nekatere vsebine boš spoznal preko naših srečanj na šoli, večino informacij pa boš moral poiskati sam. Vzemi si čas, obišči ljudi, ki kaj vejo o tem, vprašaj, pobrskaj po spletu, raziskuj!

Da bi si lahko izbral primeren program srednje šole, na katerem boš zadovoljen in uspešen, moraš najprej dobro poznati samega sebe. Razmisli in razišči:

 • Kdo sem? Katere so moje osebnostne lastnosti?
 • Kaj znam? Katera področja res dobro obvladam? Kakšne so moje ocene? Katere veščine imam dobro razvite?
 • Kaj hočem? Katere so moje temeljne vrednote? Kaj mi je v življenju najbolj pomembno? Kaj me zanima? Kateri so moji interesi?
 • Česa nočem? Katere izzive in ovire lahko pričakujem v zvezi s s šolanjem in poklicem?

Zakon o štipendiranju

Z novim Zakonom o štipendiranju, ki je pričel veljati s 1. 1. 2014, prihaja med drugim tudi do velike spremembe pri pogojih za pridobitev Zoisove štipendije. Poleg splošnih pogojev, ki jih vaši devetošolci izpolnjujejo, bo po novem prvi in glavni kriterij izjemni dosežek (več o tem v nadaljevanju). Šele če je ta dosežen, se upošteva tudi povprečje vseh številčnih ocen v 9. razredu (vključno z izbirnimi predmeti), ki mora znašati vsaj 4,7. Nadarjenost učenca ni več pogoj za pridobitev Zoisove štipendije.

Izjemni dosežki, kot jih opredeljuje Zakon, so:

 • najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih sofinanciranih iz javnih sredstev,
 • prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih sofinanciranih iz javnih sredstev,
 • priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
 • udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti,
 • nagrajeno znanstveno-raziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni,
 • objava znanstveno-raziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku,
 • umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki objavljeni v različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne Slovenije, oziroma je sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu,
 • najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

Še en razlog več, da naj se učenci še naprej in še bolj zavzeto pripravljajo na različna tekmovanja in se tam resnično potrudijo po svojih najboljših močeh.

Koordinatorica dela pri karierni orientaciji je pedagoginja Renata Klemenčič.