Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena otrokom na razredni stopnji od 1. do 5. razreda. Vanj se otroci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev.

Podaljšano bivanje se prične po končanem pouku ob 12.10. (po 4. šolski uri) in traja do 16.20. V tem času se prepletajo naslednje dejavnosti: