Erasmus+

Healthy Inclusive Lifestyle through Schools

September 2019 je začetek triletnega projekta HILS. Gre za projekt programa Erasmus +, akcije KA2, strateška partnerstva. OŠ Benedikt smo prvič vključeni v tak tip partnerstva, kjer sta poleg osmih šol (Nizozemska, Velika Britanija, Francija, Slovenija, Španija, Portugalska, Finska, Italija) priključeni še dve nevladni organizaciji in sicer VGGM (public Health / Gezonde School) iz Nizozemske in Healthy Schools iz Londona.

S projektom HILS bi radi promovirali različne aspekte zdravega načina življenja in dobrega počutja vključujoč vsakogar, ne glede na socialno demografske raznolikosti. Učence (in posledično širšo javnost) bi radi opolnomočili z zdravimi izbirami, jih seznanili s pastmi vsakdana in vplivali na odločitve, ki bodo vodile v bolj zdravo, daljše in kvalitetnejše življenje.

Tematsko načrtovane mobilnosti:

  1. Well-being mental health and mindfulness (December 2019, Slovenija)
  2. Exercise and Sport (Februar 2020, Španija)
  3. Body image and the dangers of social media (Maj 2020, Finska)
  4. Health, safety and environment (Oktober 2020, Italija)
  5. Food and nutrition (Marec 2021, Francija)
  6. Relationship and sexual health (Junij 2021, Velika Britanija)
  7. Smoking, Alcohol and drug prevention (November 2021, Portugalska)
  8. The HILS Conference (April 2022, Nizozemska)

Darja Stražišnik, prof.
Petra Cafnik Novak, prof.

eTwinning: Together Against Coronavirus

Tudi v času zaprtja šol zaradi covid-19 smo bili na OŠ Benedikt mednarodno aktivni. V okviru programa Erasmus+, akcije eTwinning smo se priključili mednarodnemu projektu Together Against Coronavirus (Skupaj proti koronavirusu).

V tem "koronskem" času smo se vsi trudili shajati z izzivi, pred katere smo bili postavljeni čez noč. Da bi učenci ostali tudi v tem času mednarodno aktivni, smo se pridružili projektu, ki vključuje različne evropske države: Portugalska, Italija, Turčija, Poljska in Slovenija. Učenci različnih narodnosti so predstavljali svoje poglede na dogajanje in pa tudi kako preživljajo karantenski čas.

Učitelji in učenci smo se urili v uporabi različnih spletnih aplikacij. Tako smo se učitelji predstavili v padletu, učenci pa so svoje predstavitve dodali v forumu na TwinSpaceu. Lokacije šol smo označili na Google Maps, ključne besede, ki nas asociirajo na dano situacijo pa zbrali v Answergarden.

Učenci so sodelovali pri izdelavi projektnega logotipa. Nekateri so se opogumili in ustvarili video, v katerem so predstavili, kaj početi in česa ne početi v času karantene. Nato smo promovirali projekt in izražali »koronsko« podporo skozi izdelavo plakatov (Postermywall, Canva).

Še posebej pa smo ponosni na naše drugošolce, ki so koronavirus prikazovali skozi stripe, ki so jih sami ustvarili.

Korona je poskrbela tudi za pesniški navdih in tako so otroci pisali verze, pesmi, rime, učitelji pa smo sodelovali pri ustvarjanju akrostiha. Nadalje smo pripravili še Tricider debatno tablo, kjer smo vsi sodelujoči lahko izrazili svoje mnenje, ter glasovali in komentirali mnenja drugih.

Svoje izkušnje v času korone so nato učenci zapisali še v e-knjigah (bookcreator, storyjumper), nastala pa je tudi skupinska e-knjiga, v njej najdemo nekaj strani tudi s predstavitvijo slovenskih izkušenj.

Nadalje smo zbirali še podatke o posebnih praznikih po posameznih državah. Učitelji smo se srečali tudi na video konferenci. Ob zaključevanju projekta smo ustvarili še potrdila, s katerimi se zahvaljujemo za sodelovanje. Skozi različne aktivnosti smo tako lahko primerjali različna soočanja s pandemijo.

Tekom projekta, je nastala tudi e-knjiga o projektu v StoryJumper, kjer so predstavljeni naši izdelki in aktivnosti naših učencev ter koordinatoric.

Book titled 'Together Against Coronavirus'Read this book made on StoryJumper

Darja Stražišnik, Petra Cafnik Novak, Timoteja Haložan