Erasmus+

Healthy Inclusive Lifestyle through Schools

September 2019 je začetek triletnega projekta HILS. Gre za projekt programa Erasmus +, akcije KA2, strateška partnerstva. OŠ Benedikt smo prvič vključeni v tak tip partnerstva, kjer sta poleg osmih šol (Nizozemska, Velika Britanija, Francija, Slovenija, Španija, Portugalska, Finska, Italija) priključeni še dve nevladni organizaciji in sicer VGGM (public Health / Gezonde School) iz Nizozemske in Healthy Schools iz Londona.

S projektom HILS bi radi promovirali različne aspekte zdravega načina življenja in dobrega počutja vključujoč vsakogar, ne glede na socialno demografske raznolikosti. Učence (in posledično širšo javnost) bi radi opolnomočili z zdravimi izbirami, jih seznanili s pastmi vsakdana in vplivali na odločitve, ki bodo vodile v bolj zdravo, daljše in kvalitetnejše življenje.

Tematsko načrtovane mobilnosti:

  1. Well-being mental health and mindfulness (December 2019, Slovenija)
  2. Exercise and Sport (Februar 2020, Španija)
  3. Body image and the dangers of social media (Maj 2020, Finska)
  4. Health, safety and environment (Oktober 2020, Italija)
  5. Food and nutrition (Marec 2021, Francija)
  6. Relationship and sexual health (Junij 2021, Velika Britanija)
  7. Smoking, Alcohol and drug prevention (November 2021, Portugalska)
  8. The HILS Conference (April 2022, Nizozemska)

Darja Stražišnik, prof.
Petra Cafnik Novak, prof.