Prehrana

Vse alergene, ki jih lahko naš obrok vsebuje, imamo napisane ob posameznih jedeh, v zbirniku na koncu jedilnika in v jedilnici na oglasni deski.

Vsi učenci Osnovne šole Benedikt se lahko v šoli naročijo na željene obroke, kot so zajtrk, kosilo in popoldanska malica. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. Malico prejemajo vsi prijavljeni učenci od 1. do 9. razreda. Učencem, ki obiskujejo jutranje varstvo je na voljo zajtrk, ki je ob 7.15 do 7.30. Malica in kosilo se razdeljujeta v dveh časovnih razmikih. Prva malica je ob 9.05 uri za vse učence od 1. do 5. razreda, druga malica je ob 10.10 uri za vse učence od 6. do 9. razreda. Čas kosila za učence I. triade (od 1. do 3. razreda) je med 12.05 do 12.25, čas kosila za učence II. in III. triade (od 4. do 9. razreda) je med 12.55 do 13.10. Popoldanska malica je ob 14.00 uri, oziroma glede na aktivnosti.

Svet zavoda OŠ Benedikt je na dopisni seji dne 23. 10. 2020 sprejel nove cene šolske prehrane. Nove cene šolske prehrane veljajo od 1. 11. 2020.

  • Zajtrk: 0,70 €
  • Kosilo malo (1. – 5. razred): 2,50 €
  • Kosilo veliko (6. – 9. razred): 2,80 €
  • Popoldanska malica: 0,80 €

Odjava šolske prehrane

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi, lahko odjavijo posamezni obrok šolske prehrane na spodaj navedene načine:

  • osebno v tajništvu šole,
  • po telefonu na številko: 02 729 58 20
  • ali preko spodnjega obrazca.

Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi najkasneje na delovni dan odsotnosti učenca do 8.00 ure zjutraj.

Šola odjavi posamezni obrok šolske prehrane za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri:

  • športnih,
  • kulturnih in
  • drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole.

Prijava občasnih kosil

Prijava je možna od ponedeljka do petka do 9.00 ure za naslednji teden!