Shema šolskega sadja

Naša šola se je prijavila k projektu Shema šolskega sadja (odslej SŠS). Nosilec projekta je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja. Na osnovi naše vloge nam je bila odobrena finančna pomoč za nabavo sadja in zelenjave v višini 6 evrov v šolskem letu na posameznega učenca. Sadje in zelenjavo bomo delili 1x tedensko v šolski jedilnici v odmoru pred ali po malici.