Shema šolskega sadja

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Več o projektu si lahko preberete na naslednji spletni strani: https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/

Nacrt izvedbe - Šolska shema sadja