Erasmus+

eTwinning projekt: My Digital Classroom, 2018-2019

V tem šolskem letu smo se pod okriljem programa Erasmus+, akcije eTwinning priključili mednarodnemu projektu My Digital Classroom (moja digitalna učilnica). Poudarek je na spodbujanju rabe digitalnih tehnologij za namene izobraževanja, ozaveščanje o varni rabi interneta, izboljšanju IKT kompetenc, ter učinkovita in zanimiva raba le-teh pri učenju in poučevanju. Vse to pa podpirajo web 2.0 orodja, ki poleg tega spodbujajo še sodelovanje, saj morajo učenci biti aktivni in kreativni, ter so posledično bolj motivirani. V projektni Twinspace je prijavljenih 37 evropskih učiteljev in 340 učencev. Sodelujoče šole prihajajo iz osmih držav: Turčija, Bulgarija, Slovenija, Romunija, Italija, Poljska, Makedonija in Portugalska. Na Oš Benedikt so sodelujoči učenci sedmih razredov, ki so vključeni v dodatni pouk angleškega jezika, ter osmošolci in devetošolci, ki prihajajo k ISP iz angleščine za nadarjene.

V januarju smo najprej uporabljali padlet, kjer smo predstavili svoj kraj, šolo, učitelje mentorje, nato pa so učenci izdelali Voki in se tudi sami predstavili – animirano. Nato smo razmišljali o projektnem sloganu in izbrali: "Future with us!". V Februarju smo obeležili dan varne rabe interneta tako, da smo izdelovali digitalne logotipe in plakate s katerimi smo ozaveščali o varni rabi spleta. Nato smo se lotili oblikovanja logotipa in plakata še za My Digital Classroom projekt. Pri tem smo uporabljali Canvo in pa Postermywall. Ideje iz vseh držav smo ponovno združili in izbrali projektni logotip in plakat. Ob vsem tem pa smo izdelali še nekaj plakatov/posterjev, ki so bili vezani na takrat obravnavano snov pri angleščini. Izdelke učencev si lahko ogledati na oglasni deski v prvem nadstropju, kjer se nahaja naš eTwinning kotiček.

V marcu smo se naučili izdelati Kahoot kviz. Najprej smo jih izdelovali glede na obravnavane vsebine pri angleščini in jih pri pouku tudi nekaj odigrali. Nato smo pripravili kvizovska vprašanja o Sloveniji za mednarodni kviz izziv. Izmed vseh vprašanj, je bilo izbranih dvaindvajset, ki smo si jih lahko ogledali in se jih naučili v treh dneh. Nato pa smo morali imeti poleg pravilnih odgovorov še hitre prste, saj je v mednarodnem Kahoot izzivu štelo oboje. Udeležilo se ga je 188 učencev iz partnerskih evropskih šol. Zmagala je EMA RAJŠP iz 7. b, drugo in tretje mesto pa sta zasedla učenca iz Turčije.

V mesecu aprilu smo preizkušali Storyjumper in Ebookcreator, kjer smo ustvarjali e-knjige na določene vsebine, ki smo jih sicer obravnavali pri pouku angleščine ali nemščine. Nastalo je kar nekaj zanimivih knjig, ki si jih lahko ogledate v Book Creator knjižnici.

Ker nas je sodelovanje precej povezalo, smo se domislili še izmenjave pisem in tako smo poslali pisma učencem iz Romunije. Zelo smo bili veseli, ko smo tudi mi prejeli pisma iz Lipove.

V mesecu maju smo se ukvarjali z LearningApps.org, kjer smo ustvarjali razne digitalne naloge, s katerimi smo preverjali znanje iz pri pouku obravnavanih vsebin.

Ker pa je bil 9. maj tudi eTwinning dan, smo s partnerskimi učitelji ustvarili skupen Wordart.

Nato smo naredili mednarodno mešane ekipe, ki so dobile različne zadolžitve. Naši učenci so bili razvrščeni v dve različni ekipi, v katerih so ustvarjali plakate na temo demokracije in Wordarte na temo Citizenship.

Ob koncu projekta so otroci prejeli certifikate, ustvarjali so pa tudi videe o svojem delu v projektu, kjer so predstavili svoje izdelke.

Učitelji smo bili ves čas povezani v WhatsApp in Facebook skupinah, kjer smo se sproti dogovarjali o poteku dela, nalogah, ter izmenjevali ideje. Nastala je pa tudi projektna spletna stran: https://my-digitalclassroom.weebly.com

Tekom projekta, je nastala tudi e-knjiga o projektu v StoryJumper, kjer so naši izdelki in aktivnosti naših učencev in koordinatorice.

Book titled 'untitled'Read this book made on StoryJumper

Projekt je bil s strani nacionalne agencije prepoznan kot kakovosten in tako smo v novembra 2019 prejeli znak kakovosti.

Nato pa smo oktobra 2020 prejeli še "Evropski znak kakovosti za izjemno delo pri projektu eTwinning "My Digital Classroom". To pomeni, da je bilo vaše delo in delo vaših učencev ter šole priznano na najvišji evropski ravni."

Inventions & cultural behaviour - Erasmus+, 2016-2018

Cilj projekta je motivirati učence za znanost in matematiko. Skupaj bomo raziskali vpliv izumov na naso kulturo in obnašanje. Osredotočili smo se na tri področja: izumi na področju komunikacije, medicine in priprave hrane. Cilj naše šole je tudi navdušiti naše učence za angleščino ter povdariti pomen učenja tujih jezikov, ki jih potrebujejo za komunikacijo z drugimi narodi. Prav tako bomo spoznavali nove kulture in običaje. V ta projekt so vključeni Litva, Romunija, Italija, Španija, Turčija, Poljska in mi.

Y2BE - Erasmus+, 2015-2018

Na tej povezavi je dosegljiva spletna stran projekta Youth to Business Enterprise. In še podstran OŠ Benedikt, Slovenija.

Raziskavo trga smo opravili s vprašalnikom. HVALA za vašo pomoč!

Odzivi so pokazali, da bi bil tematski park v Benediktu dobrodošel in lepo sprejet. Tako sedaj načrtujemo tematski park Benedictus Erectus, ki bi zabaval otroke, najstnike in odrasle. Ob vsem tem pa bi se na sproščujoč način naučili še nekaj o lokalni zgodovini.