POGUM: Podjetnost v Osnovnošolskih Glavah in Usmerjanje Mladih v samostojnost!

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Naša šola se je vključila v projekt Pogum in je ena izmed implementacijskih šol. Projekt je financiran s strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) in deluje pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ.

Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem.

V okviru modela je poudarek na pridobivanju izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, predvsem pa razvoju podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanju konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z nevladnimi organizacijami; s konzorcijskimi partnerji.

V projektu si prizadevamo za razumevanje podjetnosti v povezavi z razvijanjem kompetence podjetnosti (EntreComp) pri rednem pouku, razširjenem in izven šolskem programu (interdisciplinarsnost, iskustveno učenje), v sodelovanju z lokalno skupnostjo za namene reševanja konkretnih izzivov iz okolja. Učencem želimo omogočiti način razmišljanja, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno, z namenom prenosa znanja in zmožnosti iz šolskega okolja navzven, kar naj bi prispevalo k uspešnemu oblikovanju karierne orientacije.

Delovni tim:

  • Aljoša Bradač – v. d. ravnatelja
  • Jelka Pulko, Doris Ficko, Petra Cafnik Novak, Helena Kotnik – članice
  • Darja Stražišnik – vodja šolskega projektnega tima