Projekti

Noč knjige 2023 – Knjiga, prijateljstvo in narava

V petek, 26. maja 2023, je v dopoldanskem času potekal projekt Noč knjige. Sodelovali so učenci 5. b razreda.

Društvo Amnesty International Slovenije nam je podarilo knjigo Gorana Vojnovića Sinica in taščica. Učencem 5. b razreda sem knjigo predstavila. Pred branjem sem jih opozorila, naj bodo pozorni na posebnosti ptic v zgodbi in njihovih znanjih, ki so jim bila v pomoč na skupni poti do cilja. Naj bodo pozorni na sporočilo knjige ter katere človekove pravice so obravnavane v njej. Prebrala sem knjigo, ki so jo z zanimanjem poslušali. Sledil je pogovor o knjigi.

Učenci so narisali najljubši del knjige in predstavili glavna sporočila zgodbe. Izdelki so razstavljeni v avli 2. nadstropja.

Mednarodni mesec šolskih knjižnic

OKTOBER 2022

K projektu nas vabi Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev IASL. Pri nas ga koordinira Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.

Osrednja tema se glasi »branje za globalni mir in življenje v harmoniji«. Želi nas spodbuditi k razmišljanju o miru in življenju v harmoniji, saj je mir potreben vsem na svetu.

Vabi nas k praznovanju v povezavi med knjigami, branjem in šolskimi knjižnicami, da skupaj soustvarjamo mir in življenje v harmoniji.

Šolske knjižnice na šoli predstavljajo prostor miru, strpnosti in razumevanja. Z različnimi dejavnosti želimo pomagati pri spodbujanju strpnosti, empatije, sočutja in pozitivnega odnosa do knjig, branja in knjižnic. S tem želimo poudariti pomen šolskih knjižnic za širšo skupnost.

Beremo skupaj – Nacionalni mesec skupnega branja 8. 9. – 9. 10. 2022

Tema projekta Beremo skupaj je bila povezava med branjem in gibanjem. Projekt sem izvajala v šolski knjižnici z učenci 1. triletja. Z učenci 1. razreda smo prebrali knjigi avtorja Erica Carleja Od glave do peta in knjigo Annie Silvestro Prvi šolski dan. Z učenci 2. razreda smo prebrali knjigo Michaela Rosna Lov na medveda in z učenci 3. razreda knjigo Petra Svetine Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom. Z učenci 1. in 2. razreda smo se ob knjigi tudi razgibali. Nato je sledilo poustvarjanje. Učenci so narisali ilustracije knjig Lov na medveda in Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom. Nastali so krasni izdelki, ki krasijo knjižnico ter avlo v 2. nadstropju. Učenci so ob branju pravljic, gibanju in ustvarjanju zelo uživali.

Brati gore

V ponedeljek, 12. 12. 2022, smo v knjižnici obeležili Mednarodni dan gora, ki ga praznujemo 11. decembra. V knjižnici so razstavljene knjige z alpsko tematiko. Izbrala sem temo znane slovenske alpinistke. Razstavo so si ogledali vsi obiskovalci knjižnice. Pri branju alpske literature so sodelovali učenci 5. b razreda. Izhodišče nam je bila knjiga Nike Kovač Pogumne punce. Podatke o znanih slovenskih alpinistkah smo iskali in brali tudi preko spletnih strani. Učenci so si najprej ob branju na list papirja izpisali podatke. S pomočjo podatkov so izdelali plakate, ki so razstavljeni v avli in knjižnici naše šole. Učencem je bilo delo z iskanjem podatkov preko spleta zelo zanimivo. Nastali so izvirni plakati.


Razstava v knjižnici


Razstava v knjižnici


Razstava v avli šole


Razstava v avli šole