Projekti

Beremo skupaj. Nacionalni mesec skupnega branja 2021

Projekt Beremo skupaj sem izvajala v šolski knjižnici z učenci 1. razreda. K sodelovanju sem povabila tudi starše, babice, dedke, da skupaj z otroci doma preberejo kakšno pravljico. V šolo so prinesli iz papirja izdelan drevesni list, na katerega so zapisali avtorja in naslov knjige. Nekateri so dodali tudi svoje vtise ob branju. Z učenci 1. razreda smo prebrali knjigi avtorja Paula Friesterja Sovica Jokica in blu-blu in knjigo Marni McGree Medo ne more spati. Nato je sledilo poustvarjanje. Okrasili so balone izdelane iz papirja ter medvedu ustvarili krpanko. Nastali so krasni izdelki, ki krasijo knjižnico. Učenci so ob branju pravljic zelo uživali.

Oktober–Mednarodni mesec šolskih knjižnic

Pravljice in ljudske povesti po svetu

K sodelovanju sem povabila učence od 1. do 5. razreda. Naše praznovanje se je začelo v tednu otroka in se nadaljevalo skozi oktober. Ob izvedbi bibliopedagoških ur so nastali tudi različni izdelki.

Pripravila sem pravljične urice za učence 1. triletja. Učenci so si ogledali razstavo knjig s pravljicami različnih dežel. Pravljice smo izbirali iz knjige Mamka Bršljanka. Po prebranih pravljicah so si učenci naredili knjižno kazalko z ilustracijo njihove najljubše pravljice. Z učenci 4. in 5. razreda smo brali knjigo pravljic V osemdesetih pravljicah okoli sveta ter knjigo Drobci skupnih evropskih korenin. Tudi ti učenci so si izdelali svojo knjižno kazalko. Učenci so ob branju pravljic zelo uživali.

Rastem s knjigo – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu

V tem šolskem letu nadaljujemo s projektom, kjer učenci 7. razreda obiščejo Knjižnico Lenart, spoznajo njeno ureditev, aktivnosti, ki jim nudi knjižnica ter povabilo v članstvo knjižnice. Uradni začetek projekta »Rastem s knjigo SŠ 2021« v šolskem letu 2021/2022 je 2. november 2021. Za osnovnošolce je bila izbrana knjiga pisatelja Vinka Möderndorferja Jaz sem Andrej, z ilustracijami Jureta Engelsbergerja, Založba Mladinska knjiga. To knjigo prejmejo vsi sedmošolci. Če obisk knjižnice ne bo mogoč, bomo projekt izpeljali v šoli s pomočjo Knjižnice Lenart.

Brati gore

V tem letu bomo sodelovali v projektu "Brati gore" in brali alpsko literaturo ter pripravili razstavo knjig z alpsko tematiko.

V sredo, 15. 12. 2021, smo v knjižnici obeležili Mednarodni dan gora, ki ga praznujemo 11. decembra. V knjižnici so razstavljene knjige z alpsko tematiko. Izbrala sem temo varujmo naravo in gore. Razstavo so si ogledali vsi obiskovalci knjižnice. Pri branju alpske literature so sodelovali učenci 1. a in 5. b razreda. Brali smo zgodbe Josipa Vandota Kekec in Pehta ter Kekec in Bedanec. Učenci so narisali ilustracije, ki so razstavljene v naši knjižnici. Z učenci 5. razreda smo se pogovorili o pomenu varovanja narave in ohranjanju biotske raznolikosti ter pomenu narodnih parkov, saj pri družbi obravnavajo alpski svet.

Noč knjige 2022 – svetovni dan knjige in avtorskih pravic - 23. april

Tudi v tem šolskem letu bodo potekale različne aktivnosti v šolski knjižnici ali pa v času dejavnosti kulturnega dne. Sodelovali bomo z Amnesty International Slovenije.

Razstave v knjižnici

V šolski knjižnici in občasno tudi v avli 2. nadstropja bodo različne razstave ob pomembnih obletnicah literarnih ustvarjalcev ter izdelki učencev, ki bodo nastali ob projektih v knjižnici in bibliopedagoških urah.

Nacionalni mesec skupnega branja 2021 in Berimo skupaj

Pridružujemo se projektu, ki bo potekal v znamenju medgeneracijskega branja. Vljudno vabljeni k sodelovanju. Več informacij najdete tukaj.

Noč knjige 2022 – Odprimo srca prijateljstvu

V ponedeljek, 25. aprila 2022, je v dopoldanskem času potekal projekt Noč knjige. Sodelovali so učenci 4. in 5. razreda. Z učenci 4. razreda smo prebrali knjigo Marcusa Pfeisterja Mavrična ribica, na pomoč! Pogovarjali smo se o drugačnosti in sprejetosti tujcev ter pomoči in vključevanju v našo skupnost. V oddelku je nekaj učencev, ki so se preselili od drugod, predstavili so nam, kako so se počutili ter kako so jih sprejeli pri nas. Društvo Amnesty International Slovenije nam je podarilo knjigo Nike Kovač Pisma tebi. Učencem 5. razreda sem knjigo predstavila. Prebrali smo nekaj pisem, ki govorijo o prijateljstvu, o sodbi ljudi po zunanjem izgledu ter o stereotipih ženskih in moških vlogah v življenju od otroštva do izbire poklica ter opravljanju različnih opravil. Sledile so aktivnosti učencev.

4. razred

Vsak učenec je narisal svojo ribico ter napisal kratko sporočilo oziroma nauk zgodbe.

5. razred

Učenci so v obliki stripa narisali najljubši del knjige in predstavili glavna sporočila pisem. Izdelki so razstavljeni v avli 2. nadstropja.

Mihaela Ruhitel
knjižničarka