Aktualno

Aktualne novice in obvestila iz življenja in dela na naši šoli.

Javni vpis novincev v vrtec Benedikt za šolsko leto 2021/2022

ponedeljek, 22. 2. 2021, 10:05, objavila Nataša Golob

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) Osnovna šola Benedikt, enota Vrtec Benedikt objavlja

JAVNI VPIS NOVINCEV V VRTEC BENEDIKT ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Osnovna šola Benedikt, Šolska ulica 2, enota Vrtec Benedikt, vabi K VPISU OTROK v vrtec Benedikt za šolsko leto 2021/2022. Vpis bo potekal od 1. 3. 2021 do 19. 3. 2021.

Obrazec VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC, lahko dvignete pri glavnem vhodu šole Benedikt, vsak dan od ponedeljka do petka od 7. 00 do 8. 30, v vrtcu od 7. 00 do 14. 00 ali pa ga dobite tukaj.

Aljoša Bradač, mag. posl. ved, ravnatelj

Izbrano likovno delo

nedelja, 21. 2. 2021, 20:56, objavila Dragica Kocmut Brumen

Z likovnimi deli smo se udeležili 14. Mednarodnega likovnega natečaja Bodi umetnik 'Igraj se z mano'! (Center Janeza Levca Ljubljana - Oddelek za projektne dejavnosti).

Posredovano je bilo 3601 likovno delo iz 315 različnih ustanov (od tega 17 tujih). Likovna dela je poslalo 526 mentorjev iz 7 različnih držav.

Med izbranimi deli je bilo izbrano likovno delo učenca naše šole, Bineta Varge, ki sem mu bila mentorica.

Binetovo likovno delo nosi naslov "Pustolovščine s prijateljema", ogled bo možen na otvoritvi virtualne razstave 14. Mednarodnega likovnega natečaja Bodi umetnik 'Igraj se z mano'!

Otvoritev spletne razstave bo potekala na njihovi Facebook strani Igraj se z mano v četrtek, 11. 3. 2021, ob 17.00 uri.

Učencu Binetu Vargi iskrene čestitke.

Mentorica likovne ustvarjalnice Dragica Kocmut - Brumen

Vsi učenci v šoli od ponedeljka, 22. 2. 2021

sobota, 20. 2. 2021, 9:25, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani učenci, starši ter skrbniki,

po več kot štirih mesecih se nazaj v šolo vračajo vsi učenci. Njihovega prihoda se zelo veselimo in upamo, da bo kmalu naše vsakdanje delo steklo tako, kot smo navajeni.

Še vedno bodo veljale določene omejitve, ki nas bodo ohranjale zdrave. Ob vrnitvi učencev se je zato potrebno takoj vprašati, kaj lahko kot posameznik naredim, da ne širim okužbe ali se ne okužim tudi sam?

Ta cilj je mogoče doseči z upoštevanjem sledečega:

 • upoštevam navodila zaposlenih,
 • upoštevam navodila NIJZ in MIZŠ,
 • v šoli in pred njo nosim masko, kjer je to potrebno,
 • skrbim za primerno razdaljo do druge osebe (vsaj 1,5 m),
 • z umivanjem in razkuževanjem skrbim, da so moje roke vedno čiste,
 • pogosto zračim prostore, kjer se nahaja več oseb (zato imam s sabo rezervna oblačila),
 • se ravnam odgovorno do drugih,
 • kot starš/skrbnik ne vstopam v šolo, če to ni nujno potrebno. Za vstop se dogovorim z razrednikom, vodstvom šole ali s svetovalno službo.

Pouk se bo izvajal v matičnih učilnicah, kjer bodo učenci pri pouku brez mask, razen v izjemnih primerih.

V skupnih šolskih prostorih, v jedilnici, na hodnikih, v garderobah, na stopniščih, v sanitarijah in drugih prostorih, je v skladu s priporočili NIJZ in sprejetimi odloki Vlade RS nošenje mask za vse učence še vedno obvezno.

Da bi v šoli zmanjšali število stikov med učenci iz različnih razredov, bomo prilagodili tudi čas kosil. Po pripravljenem terminskem načrtu bodo učenci v spremstvu učiteljev izmenično prihajali v jedilnico in se iz nje vračali v učilnice.

Organizirani bodo tudi šolski prevozi, ki se bodo izvajali po voznem redu. Na avtobusu je nošenje mask in razkuževanje rok obvezno.

Ker je epidemiološka situacija v naši državi še vedno nestabilna, lahko samo z odgovornim vedenjem zmanjšujemo možnost prenosa virusa v vrtcu ali šoli.

Vse starše zato prosimo, da v šolo še naprej pošljete le zdrave otroke.

Spoštovani – le s sodelovanjem in upoštevanjem ukrepov lahko dosežemo, da bodo vsi naši učenci prisotni v šoli do konca šolskega leta. Naredimo vse, kar je v naši moči, da se bo to tudi zgodilo.

Lep pozdrav
Aljoša Bradač, ravnatelj

Erasmus+: projekt HILS, mednarodne video konference

torek, 9. 2. 2021, 19:54, objavila Darja Stražišnik

Na OŠ Benedikt smo že več kot desetletje navajeni, da bodisi gostimo učence in učitelje iz drugih držav EU bodisi obiskujemo šole širom EU in tako spoznavamo različne kulture in različne ljudi. Korona nam jo je pošteno zagodla tudi na tem področju. Veseli smo, da smo decembra 2019 v Benediktu še uspešno izvedli prvo mednarodno izmenjavo v okviru programa Erasmus+ in projekta HILLS, nato pa je situacija preprečila vse mednarodne izmenjave.

Ampak to ne sme biti in ni ovira za vsakogar, ki si takšnih stikov želi. Stvari so daleč od tega, da bi bile enostavne. So zapletene in kompleksne. A HILLS-ovci smo se odločili, da bomo kljub omejitvam vsaj eno mednarodno srečanje izvedli. Ker mednarodno sodelovanje nikoli ni preprosto, ker je zapleteno, ker predstavlja izziv. Velik. In tako smo srečanje pripravili – v živo na daljavo. Izvedba takšnega srečanja zahteva ogromno priprav in organizacije ter dela v ozadju, ki ga malokdo opazi. Še posebej, ker se pri srečanju na daljavo srečujemo z izzivi, ki so nam vsem novi. Pa se ne damo. Tudi tokrat smo dokazali, da se s pridnim delom, željo, pripravljenostjo sodelovati, se potruditi in prispevati svoj delež lahko zgodijo čudovite stvari.

Med 3. in 5. februarjem 2021 se je tako odvijala "online mobilnost", kot smo jo poimenovali, saj je naše 3. srečanje v sklopu projekta HILS potekalo kar preko tridnevne videokonference oziroma več video srečanj. Glavna nit je bil covid-19 in kako se v partnerskih šolah soočajo s situacijo ter kakšne omejitve imajo. Seveda smo bili osredotočeni predvsem tudi na zdrav način življenja in kako lahko karantena negativno vpliva na razne aspekte zdravega življenjskega sloga. Predvsem smo iskali rešitve, kako se soočiti s karanteno, omejitvami in kako v dani situaciji narediti kar največ za svoje zdravje, za naš dobrobit.

Dogodek se je pričel z registracijo v MS Teams in nagovorom glavnega koordinatorja, g. Kustersa. Nato so učenci posamezne šole predstavili koronsko situacijo na svojih šolah ter v njihovih državah. Po tem so nas seznanili z rezultati vprašalnika, analizo stanja in vplivom "koronskih" ukrepov na življenje učencev, v katerem je sodelovalo vseh osem držav (Nizozemska, Portugalska, Španija, Francija, Italija, Finska, Slovenija, Velika Britanija). Pozdravil nas je tudi nizozemski ravnatelj g. Dees, ki se je predstavil in motiviral naše delo z zanimivim video posnetkom.

Iz glavnega dela smo se nato preselili v sedem mednarodno mešanih ekip. Nives, Nuša F., Nuša B., Ema, Amila, Patricija in Pia so bile torej razporejena v različne ekipe. V vsaki ekipi so se posvetili različnim področjem in kako korona vpliva na: 1. dobrobit in mentalno zdravje, čuječnost, 2. samopodoba in družabni mediji, 3. gibanje in šport., 4.ohranjanje zdravja in okolja, 5. prehrana, 6. odnosi, 7. preprečevanje raznih odvisnosti.

V posameznih ekipah so spoznavali posamezne teme, izražali svoja mnenja ter na inovativen način pristopili h "koronski" situaciji. Sklepali so kompromise ter dogovore, kako določeno temo predstaviti z vidika najstnikov. Vsa komunikacija je potekala v angleškem jeziku, kar prinese še dodatno vrednost k veščinam in znanju, ki so jih naše učenke pridobile s tem spletnim dogodkom.

Poleg dela v mednarodno mešanih ekipah, ki ga je naših sedem učenk odlično opravilo, so potekale tudi razne delavnice in predstavitve strokovnjakov iz različnih področij. Med drugim smo poslušali in aktivno sodelovali v delavnici "Body image and dangers of social media", ki jo je vodila Charlotte Gordon iz KIP Education (Velika Britanija). Pripravljale smo tudi zdrave piškote z Johanno Le Pape, svetovno prvakinjo v pripravi zdravih dobrot. Fiona Hathaway, iz Enfield Councila (London) nam je pripravila zelo razgibano delavnico, kjer smo se poleg igranja še veliko gibali.

Zadnji dan smo bili deležni še "Mental Health and well-being" predstavitve predstavnice VGGM. Privoščili smo si zanimiv odmor, kjer smo morali iti vsi ven v naravo, posneti fotografijo in jo objaviti na spletnem panoju Linoit. Po končanih izredno izvirnih in kreativnih predstavitvah mednarodno mešanih ekip pa so nizozemski učenci pripravili še družabni Kahoot kviz za vse. Veliko dobre volje, hvaležnosti, idej in razmišljanja je v petek popoldne zaključilo naš online dogodek z veliko željo, da se kmalu srečamo v živo.

Darja Stražišnik, Petra Cafnik Novak.

Vpis bodočih prvošolcev v 1. razred osnovne šole

četrtek, 4. 2. 2021, 10:35, objavila Renata Klemenčič

Na podlagi 44., 45. in 48. člena Zakona o osnovni šoli bomo v Osnovni šoli Benedikt v mesecu februarju izvajali vpis v 1. razred za šolsko leto 2021/22. V šolo bodo vpisani otroci, ki bodo v koledarskem letu 2021 dopolnili starost 6 let in tisti, ki so v lanskem šolskem letu šolanje odložili. Po 48. členu Zakona o osnovni šoli so starši dolžni vpisati otroka v šolo v šolskem okolišu stalnega ali začasnega bivališča. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišete otroka, če ta šola s tem soglaša.

Postopek prepisa na drugo šolo

V primeru, da starši želite otroka vpisati na šolo v drugi šolski okoliš, otrok pa spada v naš šolski okoliš:

 • obvezno vpišete otroka pri nas in nas obvestite o vaši nameri,
 • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Odložitev šolanja

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok še ni pripravljen za vstop. Če starši sami predlagate odložitev šolanja, ker menite, da vaš otrok še ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Če razmišljate o odložitvi šolanja, morate do konca februarja na šolo nasloviti ali prinesti pisno vlogo za odložitev šolanja s podpisom staršev. Na podlagi oddane vloge stečejo postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka. Strokovna komisija, ki jo imenuje ravnatelj, poda strokovne mnenje, ki vpliva na odločitev ravnatelja o odložitvi šolanja.

Vpise v šolo bomo izvajali od 9. do 11. 2. 2021. Starši bodočih prvošolcev ste po pošti dobili vabilo z vsemi informacijami. Za dodatne informacije v zvezi z vpisom se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko na spletni naslov renata.klemencic@os-benedikt.si ali na tel. št. 02 729 58 28.

Pouk se bo za učence 1. VIO v ponedeljek, 1. 2. 2021, izvajal v šoli

petek, 29. 1. 2021, 22:15, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši in skrbniki učencev 1. do 3. razreda!

Vlada je danes zvečer, v petek, 29. januarja 2021, sprejela spremembe Odloka, ki omogoča izvedbo pouka v šolah, kjer lahko vzporedno izpeljemo tudi testiranje. Tako smo dobili priložnost, ki jo bomo izkoristili tudi na naši šoli.

V PONEDELJEK, 1. 2. 2021, za učence 1. do 3. razreda tako pri nas pouk poteka normalno v šoli. Učenci pridejo v šolo kot do sedaj. Protokoli prihoda in odhoda, prevozov, prehrane in tudi ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije ostajajo enaki.

Zaposleni na OŠ Benedikt smo zelo veseli, da je vlada prisluhnila glasu ravnateljev in učiteljev in omogočila izvajanje pouka tudi v ponedeljek, 1. 2. 2021.

Zavedamo se, da je situacija zelo stresna in da vsakodnevne spremembe tudi povzročajo nekaj slabe volje, a verjamemo, da je ta sprememba, čeprav nepričakovana in nenadna, pravilna in dobrodošla, predvsem pa dobra za naše otroke.

Za vse nadaljnje informacije se obrnite na razredničarke vaših otrok.

V tem trenutku šteje največ, da lahko rečemo, uspelo nam je in želimo vam lep konec tedna.

Vse lepo,
Aljoša Bradač, ravnatelj

Pouk za učence od 4. do 9. razreda

petek, 29. 1. 2021, 21:40, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši in skrbniki!

V tednu od 1. 2. 2021 do 5. 1. 2021 se bo pouk za učence od 4. do 9. razreda odvijal tako kot doslej, torej na daljavo.

Lep pozdrav
Aljoša Bradač, ravnatelj

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v OŠ od 1. 2. 2021

četrtek, 28. 1. 2021, 20:37, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši in skrbniki!

Obveščamo vas, da je Vlada RS danes, v četrtek, 28. 1. 2021, sprejela spremenjen Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Na podlagi tega odloka bo v ponedeljek, 1. 2. 2021, za učence v prvem triletju potekal pouk na daljavo za VSE učence.

Razredničarke bodo za učence od 1. do 3. razreda delo za ponedeljek naložile v spletne učilnice.

Od torka, 2. 2. 2021, dalje pa bo pouk za učence od 1. do vključno 3. razreda potekal na šoli, kakor tudi vse aktivnosti, kot so veljale ta teden (vključno z jutranjim varstvom, prevozi, oddelki podaljšanega bivanja in prehrano). Vse spremembe glede vašega otroka, prosim, sporočite razrednikom.

Za učence 4. do 9. razreda se bo pouk izvajal na daljavo.

Na podrobnejša navodila MIZŠ-ja še čakamo. O morebitnih spremembah vas bomo obvestili.

Aljoša Bradač, ravnatelj

Erasmus videokonference 3. - 5. 2. 2021

ponedeljek, 25. 1. 2021, 16:11, objavila Petra Cafnik Novak

Zaradi pandemije je na žalost onemogočeno potovanje v druge države Evrope in s tem tudi načrtovane mobilnosti v okviru projekta Erasmus + HILS.

Ker pa našega mednarodnega sodelovanja nič ne more ustaviti, smo se odločili izvesti tridnevne videokonference, na katerih se bodo učenci in učitelji 7 držav Evrope ponovno srečali ter debatirali o zdravju v času korona krize.

Iz naše šole se bo teh videokonferenc udeležilo 7 učenk z učiteljicama Darjo Stražišnik in Petro Cafnik Novak.

Učenci bodo v mednarodno mešanih skupinah razmišljali o 7 različnih temah, povezanih z zdravim življenjem v času korone. Učenci bodo imeli možnost prisluhniti spletnim predavanjem mednarodnih strokovnjakov s področja zdrave prehrane, dobrega počutja in skrbi zase, rekreacije ter samopodobe.

Mednarodno srečanje se bo končalo s predstavitvami dejavnosti posameznih skupin.

Petra Cafnik Novak in Darja Stražišnik

Odprtje šole za učence 1., 2. in 3. razreda

petek, 22. 1. 2021, 21:03, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši in skrbniki,

v skladu z odločitvijo Vlade RS bo OŠ Benedikt ponovno odprla svoja vrata dne 26. 1. 2021 za učence 1., 2. in 3. razreda. V šolo se vračajo le zdravi učenci.

Organizacija pouka bo prilagojena smernicam, ki sta jih za osnovne šole pripravila ZRSŠ in NIJZ, zato bo pouk potekal v t. i. "mehurčkih" - torej v strogem okviru oddelka. Podrobna navodila ste starši že prejeli od razrednikov, poudariti je potrebno to, da je nošenje mask v skupnih prostorih (prihod in odhod v šolo, WC itd.) za učence obvezno.

Starše tudi prosimo, da razrednike obvestite o potrebi po jutranjem varstvu (1. r), prehrani (zajtrk, kosilo, popoldanska malica), podaljšanem bivanju, avtobusnem prevozu. Jutranje varstvo se bo organiziralo le za učence 1. razreda.

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo ter individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok). Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bomo dogovorili za organiziran šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo šolski prevoz uporabljalo.

Pomembno je tudi, da vsi deležniki, ki sodelujemo v šolskem procesu, dosledno upoštevamo priporočila NIJZ (nošenje maske izven matičnega oddelka, upoštevanje varnostne razdalje, razkuževanje rok, zračenje prostorov). Priporočila za uporabo mask so dostopna na spletni povezavi NIJZ.

Vstop v šolo je dovoljen samo zaposlenim in učencem. Pri vhodu bo poskrbljeno za dežurstvo. Prosimo vas, da se ob vhodu v stavbo ne zadržujete in upoštevate varnostno razdaljo.

 • V šolo učenci 1. a in 1. b razreda, ki so vključeni v jutranje varstvo, vstopajo skozi glavni vhod.
 • Učenci 1. a in 1. b razreda, ki niso vključeni v jutranje varstvo, vstopajo skozi glavni vhod.
 • Učenci 2.a razreda vstopajo v šolo pri zadnjem vhodu (proti "staremu vrtcu").
 • Učenci 2.b razreda vstopajo v šolo pri glavnem vhodu.
 • Učenci 3.a in 3.b razreda vstopajo v šolo pri zadnjem vhodu (proti "staremu vrtcu").

V času pouka bomo še posebej upoštevali priporočila glede temeljitega zračenja prostorov, zato naj imajo učenci primerna oz. dodatna oblačila.

Lep pozdrav,
Aljoša Bradač

Športni dan "Skupaj obhodimo Slovenijo"

torek, 19. 1. 2021, 09:09, objavila Irena Kos

Spoštovani!

Pred vami je ponovno športni dan na daljavo. Izvedli ga bomo v petek, 22. 1. 2021. V primeru zelo slabega vremena, lahko športni dan izvedete v soboto ali nedeljo.

Uživajte, pazite nase in ostanite zdravi.
Irena, Andrej

Šola za starše

četrtek, 7. 1. 2021, 19:03, objavila Renata Klemenčič

Spoštovani starši, skrbniki in zaposleni!

Vsak od nas želi biti otrokom navdih, opora in zgled. V današnjem času, ko smo postavljeni pred mnoge izzive, s katerimi se srečujemo v času epidemije in šolanja na daljavo, je to velikokrat zelo težko. Zato večkrat potrebujemo dodatno podporo, kar je v tem času za vse nas še toliko bolj pomembno. Čeprav smo že vsi včasih naveličani računalnikov, pa nam tehnologija v teh časih omogoča, da ostajamo med seboj povezani ali se udeležimo kakšnega spletnega predavanja, katerih ponudba je v tem času, ko so nam druženja onemogočena, zelo pestra.

Obveščamo vas, da bo vsako sredo in soboto od 6. januarja do 6. februarja 2021 ob 18. uri potekala Šola za starše, ki jo s pomočjo podpornikov organizira Pozitivna psihologija za boljše življenje. Vsa predavanja bodo brezplačna ob predhodni prijavi in na voljo za vse udeležence samo v živo na premieri na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na YouTube-u in Facebooku. Vklop v eter je na vsak termin ob 17.50, predavanje pa traja predvidoma do 19h. Pogovor s predavateljem, ki odgovarja na vprašanja publike (ki jih je postavljala v komentarje v FB in YT) je do 19.20.

Zaradi bolezni predavatelja so 6. 1. 2021 predvajali starejše, a zelo aktualno predavanje dr. Aleksandra Zadela: 1 misel, 42 čustev, ki si ga lahko pogledate na Facebooku ali na Youtube-u.

Tukaj pa se nahajajo še spletne povezave na vsa jesenska spletna predavanja, ki jih je Pozitivna psihologija za boljše življenje organizirala.

Če se že ne moremo srečevati v živo, pa vsaj izkoristimo priložnosti, ki so nam dane za pridobivanje novega znanja!

Vse dobro v novem letu in bodite zdravi!

Svetovalne delavke:
Renata Klemenčič, Valerija Miklič, Jesenja Slana

Obvestilo o delovanju vrtca v času od 4. 1. do 8. 1. 2021

četrtek, 31. 12. 2020, 20:06, objavila Nataša Golob

Spoštovani starši in skrbniki,

vrtec bo tudi v naslednjem tednu deloval v zmanjšanem obsegu, kar pomeni, da bomo zagotavljali nujno vzgojno izobraževalno varstvo otrok, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Potrebo po varstvu otroka morata dokazovati oba starša s potrdilom, ki ga izpolni vaš delodajalec. Ob oddaji otroka je potrebno priložiti izjavo staršev o zdravstvenem stanju otroka.

Potrdilo in izjavo vam posredujemo ob prijavi otroka.

V primeru, da potrebujete nujno varstvo, Vas prosimo, da nam do sobote, 2. 1. 2021, do 16.00 ure javite, kdo za naslednji teden potrebuje varstvo. Torej ime in priimek otroka ter ob kateri uri boste pripeljali otroka in kdaj boste prišli po njega.

Informacije nam posredujte na elektronski naslov vrtec@os-benedikt.si ali na tel. št. 040 646 653 (Nataša Golob).

Oddaja Velemesto novic

petek, 25. 12. 2020, 13:49, objavil Darjan Kocmut

Božični čas je tudi čas presenečenj. Še eno presenečenje imamo za vas tudi mi.

S ponosom objavljamo premierno oddajo Velemesto novic, ki je seveda nastajala kar od doma. Oddaja je plod dela učencev, ki so žrtvovali veliko prostega časa, da vas lahko presenetimo prav za božič. Še enkrat ustvarjalcem vse pohvale z moje strani.

Vabljeni k ogledu, upamo, da boste uživali in ob tem doživeli tudi malce nostalgije.

Vsem skupaj želimo vesele praznike.
Darjan Kocmut, prof.

Voščilo

četrtek, 24. 12. 2020, 9:48, objavil Aljoša Bradač

Obdarovanje

četrtek, 17. 12. 2020, 19:46, objavil Aljoša Bradač

Spoštovani starši in skrbniki!

Sporočamo vam, da se je Občina Benedikt odločila, da bo letos za novoletne praznike obdarila tudi osnovnošolske otroke. V zvezi s tem vas obveščamo, da boste darila za vaše otroke lahko prevzeli v torek, 22. 12. 2020, na dveh prevzemnih mestih pred Športno dvorano v Benediktu. Termini prevzema so naslednji:

 • drugi in tretji razred med 13.00 in 15.00
 • četrti, peti in šesti razred med 15.00 in 17.00
 • sedmi, osmi in deveti razred med 17.00 in 19.00

Pred prevzemom boste starši oz. skrbniki izpolnili še privolitev za obdarovanje vaših otrok v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Prosimo, da se terminov držite in dosledno spoštujete ukrepe za preprečevanje širitve COVID-19.

Na koga se lahko obrnem, ko sem v stiski?

torek, 1. 12. 2020, 21:25, objavila Renata Klemenčič

Ob upoštevanju vseh omejitev ter ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s Covid-19 se vsakodnevno srečujemo z različnimi čustvenimi stiskami ali s težavami pri organizaciji ter izvedbi šolanja na daljavo. Nekatere zmoremo premagati sami ali ob pomoči svojih družinskih članov in prijateljev. Včasih pa tudi to ni dovolj.

Se vam zdi, da potrebujete pomoč pri organizaciji ali obravnavi učne snovi? Ste žalostni in imate šolanja na daljavo že vrh glave? Potrebujete pogovor, v katerem boste lahko izrazili svoja neprijetna čustva, ki se nabirajo v vas? Bi želeli svoje stiske deliti z nekom, ki mu lahko zaupate in niste v vsakodnevnem stiku z njim?

Sporočava vam, da se lahko obrnete na šolski svetovalni delavki Renato Klemenčič in Valerijo Miklič, ki vam bova pomagali pri premagovanju takšnih stisk. Pišete nama lahko na elektronska naslova renata.klemencic@os-benedikt.si ali valerija.miklic@os-benedikt.si. Lahko pa pokličete tudi na telefonsko številko 051 622 830, kjer boste dobili dodatne informacije.

Pomoč lahko poiščete tudi na telefonskih številkah zunanjih institucij. NIJZ je vzpostavil Telefon za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji Covid-19. Na brezplačni telefonski številki 080 51 00 strokovno pomoč 24 ur na dan, vse dni v tednu, nudijo izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja. Več informacij najdete na Telefon za psihološko podporo ob epidemiji Covid-19.

Otroci in mladostniki se lahko obrnete tudi na TOM TELEFON na tel. št. 116 111.

V primeru nasilja se lahko obrnete na Društvo SOS telefon (080 11 55) vsak dan od 12. do 22. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 18. do 22. ure ali po elektronski pošti drustvo-sos@drustvo-sos.si. Lahko se obrnete tudi na Društvo za nenasilno komunikacijo.

Ker smo v času šolanja na daljavo primorani veliko časa preživeti ob digitalnih napravah, je pomembna tudi ozaveščenost glede varne rabe interneta. Na spletni strani SAFE.SI in SAFE.SI ZA OTROKE je objavljenih veliko zanimivih vsebin na to temo za starše in za otroke. Objavljena so tudi priporočila za poučevanje na daljavo.

Učenci in učitelji lahko veliko zanimivih vsebin najdete tudi v naši spletni učilnici Drugačno-Sproščeno-Poučno.

Želiva vam vse dobro, ostanite zdravi in upava, da se kmalu vidimo v prostorih šole.

Renata Klemenčič, Valerija Miklič
šolski svetovalni delavki

Ostale novice in obvestila za tekoče šolsko leto najdete v arhivu na spodnji povezavi.