Prehrana

Anketa o šolski prehrani

Aktualni jedilnik

Vse alergene, ki jih lahko naš obrok vsebuje, imamo napisane ob posameznih jedeh, v zbirniku na koncu jedilnika in v jedilnici na oglasni deski.

Odjava šolske prehrane

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi, lahko odjavijo posamezni obrok šolske prehrane na spodaj navedene načine:

  • osebno v tajništvu šole,
  • po telefonu na številko: 02 729 58 20
  • ali preko spodnjega obrazca.

Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi najkasneje na delovni dan odsotnosti učenca do 8.00 ure zjutraj.

Šola odjavi posamezni obrok šolske prehrane za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri:

  • športnih,
  • kulturnih in
  • drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole.

Prijava občasnih kosil

Prijava je možna od ponedeljka do vključno srede do 24.00 ure za naslednji teden!

Danes je nedelja zato prijava občasnih kosil ni možna!