Mrežni plan pisnega ocenjevanja znanja

V prilogi se nahaja mrežni plan pisnega ocenjevanja znanja za 1. ocenjevalno obdobje v šolskem letu 2018/2019.