Nacionalno preverjanje znanja

V šolskem letu 2018/2019 bodo naši šestošolci in devetošolci opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) iz slovenščine, matematike, angleščine (šestošolci) in domovinske in državljanske kulture in etike (devetošolci).

Datumi opravljanja NPZ:

  • 7. maj 2019: NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
  • 9. maj 2019: NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
  • 13. maj 2019: NPZ iz domovinske in državljanske kulture in etike za 9. razred in iz angleščine za 6. razred

V prilogi pa najdete podrobnejše informacije o NPZ, ki so namenjene tako staršem kot učencem.

Poskusno preverjanje znanja v 3. razredu

V letošnjem šolskem letu smo bili izbrani v vzorec šol, kjer se bo izvajalo poskusno preverjanje znanja v 3. razredu. Na njem bodo sodelovali vsi učenci 3. razreda v OŠ Benedikt.

Poskusno preverjanje bo potekalo iz slovenščine 3. aprila 2019, iz matematike pa 9. aprila 2019.

Učenci za to preverjanje ne dobijo pisne ocene, pač pa ste starši oz. skrbniki obveščeni o rezultatih. Prav tako boste starši junija 2019 izvedeli, kako uspešen je bil vaš otrok v primerjavi z drugimi tretješolci v Sloveniji.