Nacionalno preverjanje znanja

V šolskem letu 2018/2019 bodo naši šestošolci in devetošolci opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) iz slovenščine, matematike, angleščine (šestošolci) in domovinske in državljanske kulture in etike (devetošolci).

Datumi opravljanja NPZ:

  • 7. maj 2019: NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
  • 9. maj 2019: NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
  • 13. maj 2019: NPZ iz domovinske in državljanske kulture in etike za 9. razred in iz angleščine za 6. razred

V prilogi pa najdete podrobnejše informacije o NPZ, ki so namenjene tako staršem kot učencem.