Spletne učilnice interesnih dejavnosti.

Spletna učilnica za Nemščino v 1. razredu.

Spletna učilnica za Nemščino v 2. razredu.

Spletna učilnica za Nemščino v 3. razredu.

Spletna učilnica za Otroški pevski zbor.

Spletna učilnica za Mladinski pevski zbor.

Spletna učilnica za Šahovski krožek.

Spletna učilnica šolskega radia.

Spletna učilnica za Šolski band.