Spletne učilnice za neobvezne izbirne predmete.

Spletna učilnica za neobvezni izbirni predmet Šport v 4., 5. in 6. razredu.

Spletna učilnica za neobvezni izbirni predmet Tehnika.