Spletna učilnica za slovenščino v 9. razredu.

Spletna učilnica za angleščino v 9. razredu.

Spletna učilnica za zgodovino v 9. razredu.

Spletna učilnica za izbirni predmet Nemščina v 9. razredu.