Spletna učilnica za slovenščino v 8. razredu.

Spletna učilnica za angleščino v 8. razredu.

Spletna učilnica za zgodovino v 8. razredu.

Spletna učilnica za izbirni predmet Nemščina v 8. razredu.