MESEC DECEMBER - OBVESTILA, DOGODKI...

objavljeno: 6. jan. 2014 02:10 avtor: Simona Lorenčič   [ posodobljeno 6. jan. 2014 02:21 ]

PRIHAJAJOČI DOGODKI IN OBVESTILA VRTCA

 OBVESTILO ZA STARŠE - ponovno Vas pozivamo!!!

Obvestilo za starše - ponovno Vas pozivamo!!!

objavljeno: pred 20 min. avtor: Simona Lorenčič
Vsi, ki še niste oddali  vloge za znižano plačilo vrtca...                       TO MORATE STORITI DO KONCA MESECA DECEMBRA 2013!!!

Preberite v nadaljevanju... PREJŠNJA OBVESTILA IN DOGODKI!!

objavljeno: pred 4 min. avtor: Simona Lorenčič


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                V NAŠ VRTEC PRIHAJA VESELI DECEMBER!!!  VESELI DECEMBER       

  

02.12.2013 - 06.12.2013: " ZAKORAKALI BOMO V VESELI DECEMBER "...                PRVE PRIPRAVE NA VESELI DECEMBER: PRIPRAVA DEKORACIJE PO ODDELKIH IN V VRTCU.

06.12.2013 (PETEK) - MIKLAVŽEVO... majhna pozornost in presenečenje za otroke od PRVEGA DOBREGA MOŽA. 


10.12.2013 (TOREK) - DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC :                                       OTROCI IZ SKUPINE SONČKI  (STARI  5 - 6 LET)                                            BODO PRIPRAVILI DRAMATIZACIJO LJUDSKE RUSKE PRAVLJICE "ROKAVIČKA".  ZAIGRALI JO BODO OSTALIM OTROKOM V VRTCU.


12.12.2013 (ČETRTEK)  -  LUTKOVNA PREDSTAVA  LG KU - KUC   Z 

NASLOVOM  -  PRAZNIKI NA MLEČNI CESTI ANIMACIJSKI PROGRAM ZA 

OTROKE...      PRIHOD DEDKA MRAZA...   OB 9.30 URI V ŠPORTNI DVORANI 

BENEDIKT...     PRESENEČENJE ZA OTROKE PO ODDELKIH!!!                                Vljudno vabljeni                                                                                                            NA PRAZNIČNE DELAVNICE IN ČAJANKE PO ODDELKIH   V  VRTEC BENEDIKT


    DATUM     DAN

URA

ODDELEK

TEMA - VSEBINA

 

09.12.2013  PON.

 

 

16.00

 

PALČKI

 

Izdelava okraskov in čajanka

 

10.12.2013  TOR.

 

 

16.00

 

OBLAČKI

 

Izdelava snežakov – Snežko snežak

 

11.12.2013  SRE.

 

 

16.00

 

ZVEZDICE

 

Izdelava lantern in čajanka

 

12.12.2013  ČET.

 

 

16.00

 

SONČKI

 

Izdelava okraskov in čajanka

 

13.12.2013  PET.

 

 

15.30

 

LUNICE

 

Čajanka – druženje ob…

 

16.12.2013  PON.

 

 

16.00

 

MEHURČKI

 

Izdelava okraskov in čajanka
21.12.2013 - ZAČETEK ZIME

24.12.2013 (TOREK) - PRAZNIČNO KOSILO , RAJANJE PO ODDELKIH... 

25.12.2013 (SREDA) - BOŽIČ

26.12.2013 (ČETRTEK) - DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI - PROSTO

27.12.2013 (PETEK) - ZAČETEK NOVOLETNIH POČITNIC

30.12.2013 (PONEDELJEK) - NOVOLETNE POČITNICE

31.12.2013 (TOREK) - NOVOLETNE POČITNICE 


01.01.2014 - NOVO LETO!!!
(SREDA)

   

                                                                                                                    OBVESTILO!!!                                         ZNIŽANO PLAČILO VRTCA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Poziv staršem za oddajo vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2014!!!

Spoštovani!

mesecu decembru morajo vsi starši, ki imajo otroke vključene v vrtec, ponovno oddati vlogo                       za določitev znižanega plačila za vrtec za naslednje koledarsko leto 2014.                                     Dosedanje odločbe o znižanem plačilu se namreč z 31. 12. 2013 iztečejo, s tem pa prenehajo biti             pravna podlaga za izstavitev računov v naslednjem letu.

Vlogo na predpisanem obrazcu starši oddajo na pristojnem CSDZa pravočasno vložene vloge,               za katere se bo staršem izdala odločba z veljavnostjo 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 se bodo štele le           tiste, ki bodo vložene do konca meseca decembra 2013. V skladu z 32. členom Zakona o               uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) namreč upravičencu pripada znižano plačilo vrtca od prvega       dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Morebitna kasnejša oddaja bo pomenila, da bo CSD lahko               odločbo izdal šele s kasnejšo veljavnostjo.

Vlogo za znižano plačilo torej oddate na predpisanem obrazcu, ki ga najdete tudi na naši spletni             strani ali tukaj.  Vlogo oddate v decembru 2013, ne prej in ne kasneje.


Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev prinaša tudi:
  • enotno vlogo za vse v tem zakonu urejene socialne transferje.Upravičenci:

Znižano plačilo vrtca lahko po Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/2011)uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna.                           Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje         enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Pogoji in višina:

Plačilo staršev v odstotku od cene programa:

Dohodkovni razredPovprečni mesečni dohodek na osebo  v % od neto povprečne plačePlačilo staršev v odstotku od cene programa
1do 18 %/
2nad 18 % do 30 %10 %
3nad 30 % do 36 %20 %
4nad 36 % do 42 %30 %
5nad 42 % do 53 %35 %
6nad 53 % do 64 %43 %
7nad 64 % do 82 %53 %
8nad 82 % do 99 %66 %
9nad 99 %77 %

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).
 
Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca  za rejenca odda rejnik.
 
Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega  otroka. Če pa se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, odloči o tem s posebno odločbo.
 
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

POMEMBNO:  

 

 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev prinaša tudi:

 

  • enotno vlogo za vse v tem zakonu urejene socialne transferje.

 

Vloge se oddajajo na krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno ali po pošti.

 

 

elektronska oddaja vloge prek portala e-uprava


Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
Comments