VRTEC BENEDIKT - STARA

Uvodna misel

Dragi otroci, spoštovani starši ter delavke in delavci vrtca,


Ljubezen do otrok je krožni odnos, nekakšno vzajemno spodbujajoče razmerje v družini. Čim več boste dajali, tem več boste dobivali in čim več boste dobivali, več boste želeli dati… Vzgoja otrok je eno izmed najbolj ustvarjalnih, najbolj dragocenih, a tudi najbolj podcenjevalnih del. Z vzgojo ustvarjate novega človeka, pomagate mu postati tak, kot bi po vašem človek moral biti  (P. Leach, Otrok od rojstva do šole, 1979).

Potrudimo se vsi skupaj, saj je vredno!

                                                                               Vstopite v naš vrtec…

                                                                                               Milan Gabrovec, prof. 

                                                                                                      ravnatelj                                                                                                                                         KDO SMO - SPOZNAJTE NAS

Vrtec  posluje v sestavi z osnovno šolo pod imenom Osnovna šola Benedikt, enota Vrtec Benedikt. 
      
      Sedež: Šolska ulica 2, 2234 Benedikt

Telefon: 02 7295820

Telefaks: 02 7295821

E - pošta: info@os-benedikt.si

Spletna stran: http://www.os-benedikt.si

ENOTA VRTEC

Sedež: Šolska ulica 4, 2234 Benedikt

Telefon: 02 7295826

     RAVNATELJ: MILAN GABROVEC

     Telefon: 02 7295822

     Pomočnica ravnatelja za vrtec: SIMONA LORENČIČ

     Telefon: 02 7295826 

ORGANIZACIJA IN POSLOVNI ČAS VRTCA 

Poslovni čas enote VRTCA je prilagojen potrebam okolja, v katerem se nahaja enota.

Delovni čas poteka od 5.30 do 16.30 vsak dan, razen ob sobotah in nedeljah, ko je vrtec zaprt.

Naš vrtec obiskuje 110 otrok  prvega in drugega starostnega obdobja, ki so razporejeni v 6 oddelkov.

V prvo starostno obdobje so vključeni otroci od 1. do 3. leta starosti.                                                     V drugo starostno obdobje so vključeni otroci od 3. leta starosti in do odhoda v osnovno šolo.

ODDELKI za šolsko leto 2014/2015


ODDELEK

OBRATOVALNI ČAS

LUNICE

7.30 – 15.30

PALČKI

7.30 – 15.00

ZVEZDICE

7.30 – 15.30

MEHURČKI

7.00 – 15.30

SONČKI

7.00 – 15.30

OBLAČKI

5.30 - 16.30KAKO POTEKA DAN V VRTCU     

Jutranji čas je namenjen individualnim stikom, pogovoru, igri v različnih kotičkih, odkrivanju, raziskovanju ali pa jutranjemu počitku, spanju, če ga otrok potrebuje ali želi.                                                              Čas prehranjevanja je prilagojen otrokom v posameznih oddelkih in ritmu življenja v vrtcu.                  Zajtrk poteka med 8.00 in 8.30 uro. Dopoldan imajo otroci na razpolago sadje in čaj.                             Kosilo poteka med 11.00 in 12.30 uro. Hrana je raznolika. Trudimo se slediti smernicam zdravega prehranjevanja. V popoldanskem času od 13.30 ure naprej imajo otroci popoldansko malico.        Popoldanska malica je namenjena otroku v času bivanja v vrtcu in ne odnašanju malice domov.         Strmeli bomo k temu, da si za popoldansko malico otroci vzamejo čas in jo tudi pojedo.                          Dopoldan življenje v vrtcu poteka v vsaki skupini po njihovem programu.                                  Otroci so vključeni v dejavnosti po želji, vodene dejavnosti in spontane dejavnosti. Pridobivajo si izkušnje na vseh področjih otrokovega razvoja: gibanja, jezika, družbe, umetnosti, narave in matematike.                  Čas počitka v vrtcu poteka različno. Počitek je lahko na ležalniku ali »aktiven počitek«, kjer se otrok ukvarja s kakšno umirjeno dejavnostjo.                                                                                                                 Dan v vrtcu se zaključi s spontano igro v igralnici ali na prostem.


ORGANIZACIJA DELA MED PRAZNIKI

Kadar so prazniki v koledarskem letu razporejeni tako, da se predvideva večja odsotnost otrok, pripravimo anketo, v katero starši vpišejo prisotnost svojega otroka in jo potrdijo s podpisom. Zaradi organizacije dela v vrtcu se v tem času upošteva odsotnost otroka le na podlagi vpisnih prijav na anketi. V primeru majhnega števila prijavljenih otrok organiziramo združevanje oddelkov v skladu z upoštevanjem normativov.


STROKOVNE IN VSEBINSKE SMERNICE

Izvajali bomo vzgojno-izobraževalni program v okviru nacionalnega dokumenta Kurikula za vrtce (1999) ter nadaljevali s stalnimi in že utečenimi oblikami dela, ki temeljijo na procesnem pristopu načrtovanja in izvajanja dela s predšolskimi otroki.

Prednostna naloga v tem šolskem letu bo izhajala iz področja MATEMATIKE oziroma matematičnih zvrsti ali dejavnosti v vrtcu, kjer so v ospredju zelo pomembne vloge vzgojitelja in pomočnika pri iskanju zveze med matematiko in vsakdanjim življenjem otroka v vrtcu in doma.

Vrtec naj bo okolje, ki ga otrok lahko raziskuje. Mi – strokovni pedagoški delavci pa tisti, ki moramo opazovati otroka pri igri, da mu lahko v najprimernejšem trenutku (glede na razvoj in zanimanje otroka) pomagamo razširiti matematično znanje.

Tako smo si zadali glavni cilj: ob matematičnih dejavnostih se mora otrok dobro počutiti, biti mu morajo v veselje, doživeti pa mora tudi uspeh ob svojih rešitvah.

Na podlagi tega smo se odločili, da bomo letošnjo prioritetno nalogo poimenovali z naslovom:   

MATEMATIKA JE LAHKO ZABAVNA.

Njene vsebine in cilji pa bodo hkrati  nadgrajevale in poglabljale vsebine, ki smo si jih začrtali in izvedli v preteklem šolskem letu s področja umetnosti v korelaciji z vsemi ostalimi področji dejavnosti v vrtcu. 

CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE

*      Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, razvijanje samopodobe, samospoštovanja,

*      otrok spoznava, da vsi pripadamo družbi in smo vsi pomembni,

*      razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,

*      razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev, čustvenega doživljanja in izražanja,

*      spodbujanje radovednosti in veselja do različnih dejavnosti, raziskovanja, eksperimentiranja, zamišljanja v svetu domišljije, ustvarjanja,

*      spodbujanje govorno jezikovnega razvoja za učinkovito rabo jezika v vseh govornih situacijah in kasneje pri branju in pisanju,

*      razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo,

*      spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,

*      navajanje in spodbujanje k samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

 

METODE

Pogovor, razlaga, poslušanje, pripovedovanje, gibalno prikazovanje, demonstriranje, vodenje, od vodenja k improvizaciji, petje, igranje na inštrumente, inštrumentalno ustvarjanje, likovno ustvarjanje, dela, igre, opazovanja, raziskovanja, eksperimentiranja, animacije, objektivnega zapisa opazovanja, anketnega vprašalnika, analize, evalvacije…