Projekti

Predstavitev projektov na OŠ Benedikt


INVENTIONS & CULTURAL BEHAVIOUR - ERASMUS+    2016-2018


Cilj projekta je motivirati učence za znanost in matematiko. Skupaj bomo raziskali vpliv izumov na naso kulturo in obnašanje. Osredotočili smo se na tri področja: izumi na področju komunikacije, medicine in priprave hrane. Cilj naše šole je tudi navdušiti naše učence za angleščino ter povdariti pomen učenja tujih jezikov, ki jih potrebujejo za komunikacijo z drugimi narodi. Prav tako bomo spoznavali nove kulture in običaje. V ta projekt so vključeni Litva, Romunija, Italija, Španija, Turčija, Poljska in mi.
Povezava do projekta INVENTIONS AND CULTURAL BEHAVIOUR se nahaja tu, naša šolska projektna stran pa tu!Y2BE - ERASMUS+, 2015-2018

Na tej povezavi je dosegljiva spletna stran projekta Youth to Business Enterprise. In še podstran OŠ Benedikt, Slovenija.


Raziskavo trga smo opravili s vprašalnikom.  HVALA za vašo pomoč!

Odzivi so pokazali, da bi bil tematski park v Benediktu dobrodošel in lepo sprejet. Tako sedaj načrtujemo tematski park Benedictus Erectus, ki bi zabaval otroke, najstnike in odrasle. Ob vsem tem pa bi se na sproščujoč način naučili še nekaj o lokalni zgodovini.

Darja Stražišnik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCEF Comenius 2012-2014


 • Povezava do projekta Understanding and Celebrating European Folklore se nahaja tu!
 • Naša šolska projektna stran pa tukaj.
 • Projektno dogajanje na mobilnostih v tujini (klik) in na naši šoli (klik).


Darja Stražišnik
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shema šolskega sadja

Naša šola se je prijavila k projektu Shema šolskega sadja (odslej SŠS). Nosilec projekta je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja.Na osnovi naše vloge nam je bila odobrena finančna pomoč za nabavo sadja in zelenjave v višini 6 evrov v šolskem letu na posameznega učenca. Sadje in zelenjavo bomo delili 1x tedensko v šolski jedilnici v odmoru pred ali po malici.

Mnenja učencev in staršev glede šolske prehrane

 1. A

E-šolstvo


Vsi učitelji OŠ Benedikt so vključeni v projekt E-šolstvo. Projekt ima za končni cilj usposobiti t.i. e-kompetentne učitelje in ravnatelje. Vi vključeni se izobražujejo na šestih področjih.

Več o projektu najdete na spletnih straneh projekta.

Darja


Pasavček

Projekt "Pasavček" je prometni projekt. Njegovo geslo je "Red je vedno pas pripet!".Poteka pod okriljem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS.

Ta projekt poteka v vrtcu in I. triadi že peto leto.

Namen tega projekta je, da navajamo otroke, da tudi sami prispevajo delček k svoji varnosti v avtomobilu.

To pomeni, da sedijo v otroških avtosedežih in da so pripeti. Opomnijo pa tudi svoje starše, da se pripnejo.

Učenci prvih in drugih razredov redno nosijo rumene rutice, saj so tako bolj opazni v prometu.

Tudi v letošnjem šolskem letu 2012/13 bomo izvajali projekt Pasavček, katerega glavni namen je večja varnost otrok med vožnjo in spodbujanje k uporabi otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov.

Učenci pa se bodo tudi učili pravilne hoje po pločniku, prečkanje ceste, spoznavali prometne znake, se zavedali pomena uporabe rutic.

Iz odpadnih materialov bomo izdelali prometna sredstva, zbirali slikovni material o prometu in naredili razstavo.

Učence drugih in tretjih razredov bomo navajali na pravilno vedenje na avtobusu, čakanje na postajališču, ter previdnost pri vstopanju v avtobus in izstopanju iz njega.

Vsak otrok bo dobil opazovalni kartonček, v katerega bomo beležili, kako se je peljal v avtomobili in ali ima rutico.

Projekt Pasavček bo potekal od oktoba 2012 do konca maja 2013. 

V četrtek, 28. 3. 2013 bomo izvedli v sodelovanju s policisti (g. Juršnikom in še kom) tehniški dan "Pasavček", kjer bodo otroci spoznavali poklic policista, ponovili , kako je treba ravnati v avtomobilu, pridobivali prometna znanja in izkušnje na učnem sprehodu.

Koordinatorki projekta sva: Nataša Golob za vrtec ter Dragica Kocmut - Brumen za I. triado.


Mladi - literat.si

Slika v vrstici 1

Projekt Mladi-literat.si je zrasel iz želje omogočiti slovenskim učencem in dijakom objaviti svoje delo in pokukati v delo vrstnikov, pa tudi iz želje pogledati, kaj nastaja ne samo v šolskih klopeh, temveč tudi (ali predvsem) kaj nastaja v dušah otrok in mladostnikov, s katerimi živimo. Starši, učitelji in mentorji lahko na Mladi-literat.si pogledajo, kako in kaj pišejo »njihovi« mladi in mladi, ki jih morda ne bodo nikoli spoznali, ter dobijo priložnost začutiti, kaj vse zmore nekdo, ki šele stopa na literarne poti, učenci in dijaki pa lahko tu objavljajo to, česar prej niso mogli. Ni pomembno, ali se odločijo, da bodo prispevke objavljali pod svojim imenom ali anonimno, pomembno je, da bodo dobili priložnost, da spregovorijo.

 

Prepričani smo, da tudi na vaši šoli nastajajo številna dela, ki bi jih njihovi ustvarjalci z veseljem predstavili. 


Vabimo vas, da na vaši spletni strani šole objavite Povezavo do www.mladi-literat.si! Povezavo do vaše šole bomo tudi mi objavili.

 

Prispevke lahko objavite preko spletnega obrazca, ki ga najdete na spletni strani:  http://mladi-literat.si/poslji-prispevek/ ali ga pošljete nainfo@mladi-literat.si .

 

(Objaviti želimo čimveč prispevkov!)

 

HVALA!Knjiga rastem s tabo

Dragi starši in otroci,

se spomnite Rdeče kapice, zaspane Trnuljčice in prelepe Sneguljčice? Kako smo uživali pri prebiranju pravljic in komaj čakali na prihod hudobnega volka, ki ga je tako dobro odigrala mama ali babica?

Potem so seveda prišle malo težje "prebavljive" (beri berljive) zgodbe in romani, kot so Pod svobodnim soncem, Pastirci in Prešernove pesmi. Brali smo z rahlim odporom, ampak smo pa brali.

Sedaj pa učiteljice vedno bolj poslušamo učence, kako tarnajo, ker morajo brati knjige: "Pa zakaj moramo spet brati te knjige, rajši bi bili na računalnikih!"

Knjiga tako ni več njihova prijateljica temveč nadloga, ki ji želijo ubežati. Večkrat sem razmišljala o tej njihovi izjavi in na koncu ugotovila, da nekje delamo narobe. Poudarek je na besedi MORAMO - otroke prisilimo, da berejo knjige, ki jih ne želijo brati in takrat, ko to ne želijo delati. In vsi vemo, kako naredimo nekaj, kar smo prisiljeni narediti.

Živimo v dobi računalnikov, facebooka in vseh mogočih socialnih klepetalnic, knjiga pa žalostno leži v kotu. Platnice žalostno samevajo in večkrat zastonj kličejo po otroških rokah, ki bi odstrle skrivnosti, ki se skrivajo za njimi.

Ampak veste kaj? Računalnik in knjiga sta lahko združena. Obstaja veliko elektronskih knjig ter čitalniki le-teh, tako da je lahko knjiga tudi "in" ter "kul".

Učitelji vedno bolj opažamo, da otroci vedno manj berejo ali pa ne razumejo, kar preberejo. Prav zato smo se odločili, da bomo v letošnjem šolskem letu začeli s projektom Knjiga, rastem s tabo, ki je namenjen otrokom in staršem od vrtca do "velike" šole. Smile

Dragi starši, prav tu pa potrebujemo vašo pomoč. Samo skupaj lahko pri otroku vzbudimo veselje do branja, razlaganja, pripovedovanja in igranja.

 

Knjiga, v kakršnikoli obliki, je lahko naša prijateljica, zaupnica in spremljevalka od malih pa do malo večjih nog.

 

Petra Cafnik

Namen projekta

Namen projekta je dvigniti bralno kulturo med otroki v vrtcu ter učenci Osnovne šole Benedikt. Veliko pozornosti bo namenjeno aktivnemu vključevanju staršev v proces opismenjevanja. Namenjen bi bil 3 starostnim obdobjem:

 

Ø 1. starostno obdobje: OBJEMI ME S KNJIGO ( od 2. do 6. leta)

Ø     starostno obdobje: PALČEK BRALČEK (od 6. do 10.leta)

Ø 3. starostno obdobje: BRANJE JE ZAKON - RAZUMEM, KAR PREBEREM (od 11. do 15. leta)

 

Cilji

 •   V otroku vzbuditi zanimanje za umetnostna in neumetnostna besedila.
 •   Spodbujanje otroške ustvarjalnosti in domišljije s poustvarjanjem (likovne, glasbene in športne dramatizacije).
 •   Otrokom približati različne zvrsti književnosti.
 •   Razvijanje otrokovih bralnih spretnosti (od 7. do 15. leta).
 •   Razvijanje različnih tehnik branja glede na učni tip otroka.
 •   Razvijanje branja z razumevanjem.
 •   Širitev besednega zaklada.

  

Faze projekta

 Projekt bi bil razdeljen na 3 faze delovanja:


 • V 1. fazi bi se lotili analize stanja s pomočjo vprašalnikov za otroke in starše. Z njimi bi preverjali bralne navade otrok, ki so vključeni v vrtec in Osnovno šolo Benedikt. Po analizi bi si zastavili smernice in hipoteze za delo vnaprej.
 •  V 2. fazi bi se posvečali različnim metodam in tehnikam, s katerimi bi poskušali v otrocih vzbuditi interes za literaturo in branje le-te.
 •  V 3. fazi bi razvijali različne tehnike branja ter spodbujali bralne spretnosti. Poudarek bi bil na branju z razumevanjem. Učence bi pripravljali na delavnice za mlajše učence, spodbujali bi »Bralne starejše brate/sestre«.

 

4. Dejavnosti v okviru projekta:

 •       Predavanja in delavnice za starše.
 •      Pravljične/bralne ure za starše.
 •    Pravljične ure za otroke (izvajajo vzgojiteljice. Učiteljice razrednega pouka, slavistke in učenci    višjih razredov).
 •     Plesne/glasbene/lutkovne dramatizacije in delavnice.
 •     Bralni nahrbtnik.
 •  Naj bralec.

 

 

V projekt bodo vključene vzgojiteljice, učiteljice razrednega pouka, slavistke, knjižničarka in pedagoginja Osnovne šole Benedikt.


Ċ
Osnovna šola Benedikt,
27. jun. 2013 02:02
ĉ
Osnovna šola Benedikt,
27. jun. 2013 02:01
ĉ
Osnovna šola Benedikt,
27. jun. 2013 01:58