Domov‎ > ‎Učitelji‎ > ‎

Svetovalna služba

 

Med šolanjem otrok postopno prehaja iz obdobja igre v življenje z obveznostmi. Temeljna naloga šolske svetovalne službe je vključevanje v kompleksno reševanje pedagoških in socialno-pedagoških vprašanj šole in učencev.  

 

Šolska svetovalna služba deluje na naslednjih področjih:

  • Področje šolanja
  • Področje učenja in poučevanja
  • Področje šolske kulture, vzgoje, klime, reda
  • Področje telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega), socialnega razvoja
  • Področje poklicne orientacije
  • Področje socialno ekonomske stiske  

 


 Šolska svetovalna služba je namenjena učencem, staršem in učiteljem, ki se želijo pogovoriti o problemih ali se posvetovati o svojih odločitvah (učne težave, osebnostne težave…).

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo posebno skrb namenile otrokom s posebnimi potrebami in delu  z nadarjenimi učenci (evidentiranje, testiranje, individualizirani načrti).


Pri šolski svetovalni službi se lahko oglasite v času pogovornih ur ali pokličite in se dogovorite za pogovor. Prisluhnili vam bomo, pomagali ali poiskali primerno pomoč.


V šolski svetovalni službi sta zaposleni pedagoginji:


 pedagoginja

pogovorne ure 

 telefon

 mail

 MAJA MENCIGAR

 četrtek in petek od 7.30 do 14.00

02/7295828 

maja.mencigar1@guest.arnes.si 

 VESNA BREZNIK

vsak delovni dan med 8.30 in 13.00 

02/7295828 

 vesna breznik1@guest.arnes.si


Vprašalnik za učence


KAKO SE UČITI


POKLICNA ORIENTACIJA


DELO Z NADARJENIMI UČENCI


VPIS V PRVI RAZRED


SOCIALNO-EKONOMSKE STISKE


DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI


NASVETI ZA STARŠE


STRAN ZA STARŠE


STRAN ZA UČENCE 
Comments