DODATNA STROKOVNA POMOČ

Dodatna strokovna pomoč se izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, izjemoma pa tudi v drugih programih vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami.
 
Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot:

– pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj,

– svetovalna storitev ali

– učna pomoč.
 
Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka.
Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o usmeritvi.
Comments