Domov‎ > ‎

Otroški parlament


Kaj je otroški parlament?


Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. projekt izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblikspodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.

Kdo sodeluje v otroškem parlamentu?


V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci ... izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine Slovenije. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu.Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Zakaj otroški parlament?


Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost teko šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

Kako deluje?


Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na Nacionalnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije.
... Z UČITELJICAMA VESNO BREZNIK IN MIHAELO RUHITEL …Tema v šolskem letu 2017/18: ŠOLA IN ŠOLSKI SISTEM

                 


  Tudi v tem šolskem letu se bomo predstavniki razredov od 4. do 9. razreda (otroški parlamentarci - 2 predstavnika iz vsakega oddelka) mesečno srečevali na delavnicah za otroški parlament in se skupaj pripravljali na izvedbo tehniškega dneva: Otroški parlament, ki bo v sredo, 31. 1. 2018.

Nekaj predstavnikov, in sicer Sara Cerjak, Karin Kocbek Bratina, Špela Lovrec in Pia Senekovič, se je skupaj s svojima mentoricama, udeležilo srečanja osnovnošolskih parlamentarcev v Lenartu, kjer so se mladi parlamentarci ob ogledu mladinskega filma v povezavi z letošnjo temo otroškega parlamenta med seboj družili in razglabljali o šoli in šolskem sistemu, del katerega so. Skupaj smo dobili nove ideje in napotke za delo.

Po jesenskih počitnicah se bodo pričele izvajati delavnice, v okviru katerih bomo razmišljali o naslednjih stvareh: - odnosi v šoli
                                  - šola za življenje

... in se pripravili na tehniški dan, v katerega pa bodo vključeni vsi učenci od 1. do 9. razreda.

Tema se bo nadaljevala še v šolskem letu 2018/2019, ko bomo pa prešli od idej, debat k akciji.
                                                       
                                           

 
Comments