Domov‎ > ‎

Interesne dejavnosti

Učenci so v interesne dejavnosti vključeni prostovoljno. Zaradi varčevalnih ukrepov bomo v letošnjem šolskem letu zmanjšali število ur interesnih dejavnosti za 40 %.

Organiziranih je 31 različnih interesnih dejavnosti.

 

V letošnjem šolskem letu se bodo na šoli izvajale naslednje interesne dejavnosti:

 

NAZIV

MENTOR

Število planiranih ur

Pravljične urice za najmlajše

Dragica Kucmut-Brumen, Nataša Golob

14

Miselne igre

Antonija Zorko

15

Pravljični krožek

Nataša Golob

20

Likovna ustvarjalnica

Dragica Kocmut-Brumen

25

Glasbena ustvarjalnica

Mirjana Lebreht

25

Pevski zbor (OPZ)

Petra Škrlec

70

Pevski zbor (MPZ)

Petra Škrlec

140

Računalniški krožek

Peter Purg

15

Plesni krožek (9. r.)

Irena Kos

32

Likovni krožek (PS)

Sabina Golež

25

Filmski krožek

Peter Purg

15

Lutkovni krožek (RS)

Viktorija Kukovec-Potrč

30

Kolesarski krožek

Viktorija Kukovec-Potrč, Jožica Kovačič

40

Logika

Jelka Pulko

15

Mladi zgodovinarji

Milena Salobir

10

Šahovski krožek

Smiljan Bačani

20

Šahovski krožek za razredno stopnjo

Smiljan Bačani

15

Športni krožek 2

Irena Kos

45

Mladinske delavnice

Valerija Miklič

35

Šolska skupnost

Jesenja Slana, Jelka Pulko

10

Krožek nem. jezika (1., 2., 3. r)

Barbara Wehrle

90

Šolski radio

Vesna Breznik

20

Prostovoljstvo

Jesenja Slana

20

Glasbeni krožek

Igor Koser

35

Fizikalni krožek

Romana Slana

20

Šolska vlada

Petra Cafnik, Helena Kotnik, Igor Koser, Valerija Miklič, Jelka Pulko, Marjana Zorko, Smiljan Bačani, Mojca Ketiš

25

Ansambelska igra

Petra Škrlec

15

Dramski krožek (RS)

Timoteja Haložan

30

Dramski krožek (PS)

Helena Kotnik

35

Tehnični krožek

Feliks Jakopec

25

Planinski krožek

Valerija Miklič

20


Comments