Aktualno‎ > ‎Novice in obvestila‎ > ‎

Poizkus »Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje«

objavljeno: 21. jun. 2018 12:31 avtor: Romana Slana

Spoštovani starši in skrbniki.

 

V šolskem letu 2018/2019 bo OŠ Benedikt vključena v izvajanje poizkusa »Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje«, ki ga vodi ZRSŠ v sodelovanju z MIZŠ.

Današnji čas v mnogočem označujejo vse manjša gibalna dejavnost, naraščajoče socialne razlike, nezdrave prehranjevalne navade in svojevrstni, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa (Kovač s sod., 2013). Otroci in mladostniki so igro na prostem zamenjali za igro na računalnikih, prehranjujejo se neredno in nekakovostno (energijsko bogata in hranilno revna živila), ob tem pa popijejo premalo tekočine. Izpostavljeni so različnim nepredvidljivim  situacijam v okolju, za katere nimajo ustreznih znanj in izkušenj.

Cilji poizkusa so sledeči:

Učenci-ke:

•          ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje,

•          izgrajujejo razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka,

•          spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo navade zdravega prehranjevanja, sodelujejo z drugimi ter varno in odgovorno ravnajo v okolju,

•          pridobivajo znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost (kemijska varnost, tvegana vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb ter prva pomoč, higiena, varna in zdrava spolnost, varna mobilnost),

•          oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijajo pozitivna stališča, navade in načine ravnanja.

Zato poizkus predvideva ponujanje dodatnih dejavnosti predvsem na področju gibanja, istočasno pa želi spodbujati tudi zdrav slog življenja, prehranjevanja in tudi varnosti na področju mobilnosti. Te dejavnosti se bodo izvajale v okviru razširjenega programa, ki ga izvaja naša šola, kar pomeni, da bo potrebna predvsem rekonceptualizacija oddelkov podaljšanega bivanja, jutranjega varstva in interesnih dejavnosti, ko se bodo te dejavnosti tudi izvajale. V poizkus bomo vključili dejavnosti iz projekta »Zdrav življenjski slog«, ki se z letošnjim šolskim letom zaključuje.

 

V upanju, da se bo poizkus pritegnil kar največje število naših učencev in da jih boste starši pri tem podpirali, Vas lepo pozdravljam in želim lepo poletje.

                                                                                                                 Aljoša Bradač, mag. posl. ved

                                                                                                                                         ravnatelj

Comments