SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA - KOSILO

objavljeno: 11. jan. 2016 04:56 avtor: Vesna Breznik   [ posodobil 11. jan. 2016 04:56 Osnovna šola Benedikt ]
S 1. 1. 2016 je v veljavo stopila sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljena v Uradnem listu RS, št. 57/2015. Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev.

Od 1. 1. 2016 tako pripada subvencija za kosilo učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša:

a) do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji - subvencija pripada v višini cene kosila;

b) nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji - subvencija pripada v višini 70 % cene kosila;

c) nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji - subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

Comments