SUBVENCIONIRANA PREHRANA

objavljeno: 20. sep. 2014 14:04 avtor: Vesna Breznik   [ posodobil 20. sep. 2014 14:06 Osnovna šola Benedikt ]
S 1. 9. 2014 se je začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki poenostavlja postopek pridobivanja pravice do subvencionirane malice in kosila.

DRUŽINE, KI IMAJO NA DAN 1. 9. 2014 VELJAVNO ODLOČBO O OTROŠKEM DODATKU
Oddajanje vlog za subvencijo malice in kosila ni potrebno, starši ste  na šoli oddali  le prijavo na malico oz. kosilo.

DRUŽINE, KI NA DAN 1. 9. 2014 NIMAJO VELJAVNE ODLOČBE O OTROŠKEM DODATKU
Družine, ki se jim je odločba o otroškem dodatku iztekla 31. 8. 2014 ali pravice do otroškega dodatka niso uveljavljali, so lahko  v avgustu 2014 na pristojnem centru za socialno delo vložili vlogo za otroški dodatek.
Družine, ki nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku in te pravice ne želijo uveljaviti oz. do otroškega dodatka niso upravičene, lahko za subvencijo za malico in kosilo zaprosijo tako, da na pristojnem centru za socialno delo vložijo posebno vlogo za subvencijo malice in kosila.
Starši na šoli oddate le prijavo na šolsko prehrano.
Upravičenost do subvencionirane prehrane se bo ugotavljala na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku. Ta podatek bo šola dobila od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


SUBVENCIJA ZA MALICO

Do brezplačne malice so upravičeni :
- učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji,
- učenci, ki so nameščeni v rejniško družino,
- učenci, ki so prosilci za azil.


SUBVENCIJA ZA KOSILO
Do subvencije za kosilo so upravičeni :
- učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji,
- učenci ki so nameščeni v rejniško družino.
Comments