Aktualno‎ > ‎

Nacionalno preverjanje znanja

NPZ V ŠOLSKEM LETU 2017/2018
 
Tudi v tem šolskem letu bodo naši šestošolci in devetošolci opravljali nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike, angleščine (šestošolci) oz. tretjega predmeta (devetošolci). Minister za šolstvo bo 1. 9. 2017 izdal sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se na posamezni osnovni šoli preverja znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja. 

DATUMI OPRAVLJANJA NPZ:
 
4. maj 2018: NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
7. maj 2018 - NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
9. maj 2018 - NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred (glasbena umetnost) in iz angleščine za 6. razred

V prilogi pa najdete podrobnejše informacije o NPZ, ki so namenjene tako staršem kot učencem.

Ċ
Vesna Breznik,
6. sep. 2017 03:21
Comments